Industrirevolution kräver socialt hållbar byggindustri

I bygget av Northvolt Ett i Skellefteå har de strukturella problemen i den europeiska byggindustrin blivit smärtsamt tydliga, skriver bland andra Peter Carlsson.
I bygget av Northvolt Ett i Skellefteå har de strukturella problemen i den europeiska byggindustrin blivit smärtsamt tydliga, skriver bland andra Peter Carlsson.

Vi är inte naiva och tror att vi sitter på lösningar som snabbt städar bort decennier av strukturella problem i byggbranschen. Men vi ser ett ansvar och en möjlighet att agera.

Debatt 2 december 2021 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I den gröna industrirevolutionen har vi på Northvolt i många lägen varit först ut.

På Northvolt Ett i Skellefteå har vi redan anställt över 400 personer. Fabriken kommer de kommande åren att bli den dagliga arbetsplatsen för över 3 000 personer, som ska producera motsvarande en miljon elbilsbatterier per år baserad på svensk vatten- och vindkraft och en växande andel återvunna material.

Kvalitet är extremt viktigt i batteriproduktion, så när vi påbörjade denna massiva byggprocess upphandlade vi flera av Europas mest etablerade och välrenommerade byggföretag, som skulle garantera hög kvalitet och social hållbarhet.

Dessa byggföretag har sedan byggt upp underleverantörskedjor, där majoriteten av aktörerna förstås är seriösa företag som värnar om sina anställdas villkor och säkerhet.

Men i bygget av denna anläggning, som engagerar cirka 2 500 byggarbetare, har de strukturella problemen i den europeiska byggindustrin blivit smärtsamt tydliga.

Vi ser hur det förekommer avtalsbrott och oegentligheter, som i slutändan har lett till att byggarbetare arbetat i Sverige med felaktiga villkor eller på oriktiga grunder.

När vi har fört dialog med fackförbund och andra industrier kring hur andra komplexa byggarbetsplatser har hanterat detta är svaren nedslående: Detta fusk är snarare en regel än ett undantag. Facken beskriver en stor uppgivenhet efter att ha sett dessa problem fortgå i decennier.

Detta kan dock inte vara en ursäkt för att inte attackera problemen. Tvärtom. Det kommer inte att gå att bygga en i grunden hållbar industri utan en socialt hållbar byggindustri, och då måste vi som företag och beställare av byggtjänster verka för det.

Vi sitter förstås inte inne på hela lösningen, men det vi redan nu vet att vi kommer att arbeta för kan summeras inom tre områden:

Myndighetssamverkan

Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Gränspolisen och Jämställdhetsmyndigheten gör redan i dag löpande arbetsplatsinspektioner på större byggen, där de kontrollerar byggföretagens underleverantörer.

Men vi kommer arbeta för att myndigheternas expertis kommer in mycket tidigare i processen: i upphandlingsfasen av byggföretag, och i arbetet med beställarens egna löpande kontroller, så att problemen kan förebyggas i stället för att upptäckas i efterhand. Detta är också en arbetsmodell som flera myndigheter själva lyft fram.

Fackligt samarbete

Northvolt är ett fackligt organiserat företag, med kollektivavtal för alla anställda genom IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Vi upplever oss ha haft en god facklig dialog ända sedan företaget grundades.

Men fackförbund som Byggnads och Elektrikerna säger sig ha svårare att möta förståelse från vissa av byggföretagens underleverantörer. Samtidigt lyfter de fram andra företags praxis som goda exempel.

Som ett första steg kommer vi därför att lära av dessa företag, och därmed inkludera fackförbundens bedömning tidigt i upphandlingsprocessen av byggföretag, och tydligare kräva villkor avseende lön, arbetstid och semester enligt kollektivavtal, eller villkor motsvarande de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal i alla våra upphandlingar på byggarbetsplatsen.

Ökad kontroll

Det är tyvärr uppenbart att kontrollen av byggföretagens underleverantörer inte kan lämnas till byggföretagen själva. I det dagliga arbetet har vi därför infört patrullerande vakter som ska se till att endast behöriga och auktoriserade personer befinner sig på arbetsplatsen, samtidigt som vi kommer genomföra hårdare bakgrundskontroller av alla aktörer på bygget.

Men framför allt behöver kontrollen vara övergripande och strukturell. Därför begränsar vi antalet led av underleverantörer som byggföretag får etablera – vilket underlättar kontrollmöjligheten både för beställare och fackförbund.

Vi är inte naiva och tror att vi sitter på lösningar som snabbt och enkelt städar bort decennier av strukturella problem i byggbranschen. Vi vet om att vi kommer att tampas med de här problemen i år framöver, med framgångar och bakslag.

Men vi ser en möjlighet och ett ansvar, att tillsammans med myndigheter, fackförbund och andra företag skapa en ny best practice – som kan göra att den gröna industrirevolutionen inte bara bidrar till ett bättre klimat och en starkare ekonomi, utan också en mer socialt hållbar byggindustri.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa