Omställningen kräver en ny industripolitik

Industrin är motorn och en förutsättning för hela samhället att fungera. Ska industrin utvecklas, behålla sin konkurrenskraft och erbjuda hållbara gröna jobb måste den samtidigt få rätt förutsättningar.

Debatt 24 augusti 2022 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Industrin i Västerbotten sysselsätter drygt 15 704 personer och industrin med dess leverantörer står därmed för en betydande del av skatteintäkterna i länet. 

Men industrin har i dag stora utmaningar som kan få långtgående konsekvenser om de inte tas på allvar. 

Svensk industri verkar på den stenhård, konkurrensutsatt världsmarknad. Höga energipriser och flaskhalsar som blockerar värdekedjorna skapar stora utmaningar för företagen, och möjligheten att kompensera sig för ökade energikostnader och priser på insatsvaror, i form av prishöjningar till kunder är begränsad. 

Samtidigt är Sveriges uppsatta klimatmål bland de högsta i världen. Svensk industri tar ett stort ansvar med att ställa om och kan med rätt förutsättningar leda den hållbara omställningen och samtidigt skapa flera jobb. 

Men, för det krävs stabilitet, att Sverige hävdar sig i den utländska konkurrensen och att klimatet för industriella investeringar är attraktivt. 

Inför avtalsförhandlingarna nästa år är det viktigt att fortsätta värna konkurrenskraften för den internationellt utsatta industrin genom en ansvarsfull lönebildning. Den svenska modellen har genom Industriavtalet hittills levererat, även i utmanande tider.

För att klara den pågående omställningen och försvara svensk industris position i världen behövs en politik som hänger ihop och som river hinder. Vi behöver stärka vår konkurrenskraft, få fart på tillväxten och få till stånd de reformer som industrin efterfrågar.

En kärnfråga är de långa tillståndsprocesserna som i dag står i vägen för investeringar. I dag präglas de av långa beslutstider, omfattande utredningsbörda, oförutsägbarhet och rättsosäkra tolkningar. 

Kompetensförsörjning har under en längre tid stått högt på agendan för basindustrin. Frågan har fått ytterligare aktualitet genom omställningen till en digital och koldioxidfri produktion och de omfattande satsningar som industrin planerar i dag. 

Ska Sverige ligga i topp med att erbjuda gröna jobb och en konkurrenskraftig industri i framkant såväl i Västerbotten som i övriga landet fordras stabila förutsättningar.

Inte bara genom Industriavtalet, utan även genom politiska reformer för att möta klimatomställningen krav utan att tappa i konkurrenskraft.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa