Idrottens ideella ryggrad har fått sig en knäck

Det är tveklöst så att parasporten drabbats hårdast av pandemin och behöver nu vårt gemensamma fokus för att återstarta.
Det är tveklöst så att parasporten drabbats hårdast av pandemin och behöver nu vårt gemensamma fokus för att återstarta.

Idrottsrörelsen har analyserat konsekvenserna och Riksidrottsförbundet publicerat rapporten "Två år med corona".

Debatt 5 april 2022 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I rapporten framträder en djupt oroande bild för barn- och ungdomsidrotten; ”Idrottens ideella ryggrad har fått sig en knäck”. Det är tveklöst så att parasporten drabbats hårdast av pandemin och behöver nu vårt gemensamma fokus för att återstarta.


Bakgrunden till att parasporten drabbats så hårt finns i det faktum att målgrupperna är överrepresenterade i identifierade riskgrupper. För mycket allvarlig eller livshotande infektion under pandemin. 

En stor del av parasportens verksamheter fick därför ställas in helt. Detta fick dessutom en mycket kännbar påverkan på parasportens stödsystem och ekonomin lokalt, regionalt och nationellt.

Så mycket som 80 procent av deltagartillfällena inom parasport har gått förlorade sedan 2019. Då ska man veta och ta hänsyn till att aktivitetsnivån hos deltagarna inom parasport redan låg på väsentligt lägre nivåer än barn- och ungdomsidrott i övrigt. 

Många idrotter har startat sin återhämtning. Men parasporten har fortsatt ett oroande stort tapp. 

De ”vardagshinder” som utmanar parasportare att utöva sin idrott innebär att fler blir inblandade. Det kräver mer resurser, tar längre tid och väsentligt mer kraft behövs för att lyckas i sin strävan till en återstart. I jämförelse med många andra idrottare.

Parasporten behöver ett långsiktigt stöd, gärna öronmärkt. Att återstarta tävlings- och träningsverksamheten kommer att ta lång tid då det rör så många olika delar i parasportarens liv. 

Som representanter för våra distriktsorganisationer delar vi Parasport Sveriges beskrivning av läget. Ett långsiktigt fortsatt stöd är avgörande för att lyckas. 

Vi ser också att enbart pengar inte kommer att lösa utmaningen. Här behöver samtliga berörda parter finna vägar, och aktivt se över vad vi enskilt och gemensamt kan åstadkomma, för att aktiva, ledare och stödfunktioner ska kunna sätta fart på verksamheten igen. 

Vi och våra organisationer kommer att fokusera på att ge bra stöd till föreningar, som väljer att satsa på aktiviteter, träning och tävling inom parasport. 

Vad kommer du och din organisation att bidra med?

Kjell Thelberg, ordförande Parasport Västerbotten

 Åsa Ögren, ordförande RF-SISU Västerbotten


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa