Idrotten viktig för att minska våldet

Nej, idrottens primära syfte är inte att förebygga våld. Det är i första hand att erbjuda människor fysisk aktivitet, att utöva eller engagera sig i tillsammans med andra. Men det finns många goda skäl att vara med och förbygga våld, för våldet i samhället dödar.

”Vi pratar ofta om att idrotten fostrar goda samhällsmedborgare, men relativt sällan diskuteras idrottens kanske både skyldighet och möjlighet att bidra i det våldsförebyggande arbetet.”

”Vi pratar ofta om att idrotten fostrar goda samhällsmedborgare, men relativt sällan diskuteras idrottens kanske både skyldighet och möjlighet att bidra i det våldsförebyggande arbetet.”

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

Debatt2023-11-24 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det dödar individer och det dödar trygghet, tillit och positiv framtidstro – oavsett om det finns i hemmet, ute på stan, i träningsgruppen, i skolan eller kopplat till gängkriminalitet. Vi pratar ofta om att idrotten fostrar goda samhällsmedborgare, men relativt sällan diskuteras idrottens kanske både skyldighet och möjlighet att bidra i det våldsförebyggande arbetet. Vi tycker att idrottsrörelsen kan och bör ta ett ännu större ansvar för att minska våldet i samhället. För våld är inget vi vill ha, varken inom eller utanför idrotten.

En tredjedel av alla tjejer och en fjärdedel av alla killar i Sverige har utsatts för någon form av allvarligt våld innan sin 18-års dag. Många av dessa ungdomar har någon gång under sin uppväxt passerat idrottens föreningsliv – en idrott som är känd för att ge barn och ungdomar en positiv känsla av att tillhöra ett sammanhang och ingå i en gemenskap. Denna gemenskap formar också ungdomarna i många etiska och moraliska frågor. Ofta är det positiva värderingar som individerna får med sig, men det sker inte per automatik. Ibland kan det faktiskt bli precis tvärtom, beroende på vilken kultur och vilka normer som råder och vilka beteenden och attityder som premieras. Vissa menar att idrotten i sig faktiskt riskerar att normalisera våld, och att utövare då överför våldskapitalet till andra arenor. Det är, enligt forskningen, delvis sant. Det finns även forskning som pekar på ett samband mellan att vara 1) man, 2) idrottsutövare, och 3) att uttrycka sexistiska åsikter och att utöva våld mot kvinnor. Det här behöver alla vi som verkar inom idrotten ha kännedom om, och ta ansvar för. Vi behöver på bred front föra samtal om och utbilda oss om våld, hur det växer fram och hur det kan motverkas.

Nej, idrottens primära syfte är inte att förebygga våld. Men vi har en roll att spela. Därför utmanar vi nu dig som är aktiv inom en av Västerbottens alla idrottsföreningar att kritiskt granska den miljö du verkar i och lyfta frågan om våld, för att hjälpa – i huvudsak killar och män – att hitta andra verktyg än våld att använda, vare sig det gäller i träningsgruppen, på skolan eller i sin partnerrelation. Kanske är det någon nära dig som just din insats i slutändan räddar. Vill du ha stöd för att sätta igång – hör av dig till oss, redan idag.