Idrotten och kulturen behöver samhällets stöd

Kultur är en grogrund för social sammanhållning mellan gammal och ung, fattig och rik, stadsbo och landsbygdsbo.
Kultur är en grogrund för social sammanhållning mellan gammal och ung, fattig och rik, stadsbo och landsbygdsbo.

Pandemin har försatt oss i ett nytt normalläge. En långsiktig strategi bör formas tillsammans med kulturen och idrottsrörelsen.

Debatt 15 november 2020 12:50
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är mindre än två månader kvar av 2020.

Ingen vet riktigt vad som väntar nästa år. Fler restriktioner? Färre?

Frågorna är många, svaren få. Så även för kultur- och idrottsrörelsen.

För oss sverigedemokrater har kultur och idrott en central plats i livet och i samhället. En särskilt viktig roll har kulturen för ett starkt socialt kapital och social tillit mellan människor och mellan individer och institutioner.

Vi konservativa ser det därför som ett av våra kärnuppdrag att förvalta kulturen och slå vakt om dess existens.

Både i kris och i välstånd.

Vi sverigedemokrater föreslår två skarpa åtgärder vars syfte är att skapa långsiktiga förutsättningar såväl som kortsiktig krishjälp till idrotten och kulturen. Vi vill:

- Öka tydligheten och flexibiliteten i publikfrågan

Trots skärpta restriktioner och lokala råd ser vi fortsatt en brist på tydlighet och långsiktighet.

Begränsningarna slår väldigt olika. Vi möts fortsatt av bilder på överfulla köpcenter och barer där social distansering inte respekteras. Samtidigt begränsas stora utomhusarenor med kapacitet för tiotusentals åskådare till en publik på maximalt 300 personer. Det är orimligt.

Vi instämmer till fullo i att det är viktigt att begränsa smittspridningen. Samtidigt måste det finnas en uthållighet i restriktionerna. Finland, Danmark och många andra länder i Europa har visat att det är möjligt att genomföra större evenemang på ett smittskyddssäkert sätt. Aktörerna i Sverige bör ges samma förtroende.

- Inför produktionsincitament för film i Sverige

Stora delar av vår omvärld har statliga produktionsincitament för film, exempelvis genom produktionsrabatter till företag. Det ger andra länder stora konkurrensfördelar och Sverige motsvarande nackdelar.

Sverige och Gotland var exempelvis tilltänkt som inspelningsplats i 30 dagar för ”Game of Thrones”. Men valdes i slutändan bort, bland annat på grund av bättre produktionsincitament utomlands.

I vår budget satsar vi 300 miljoner kronor årligen på filminspelningar i Sverige genom produktionsrabatter till företag.

Sverige behöver socialkonservatism. Försiktigt, men behovsprövat framåtskridande även såhär i coronatider.

Pandemins effekter har försatt oss i ett nytt normalläge. En mer långsiktig strategi bör formas tillsammans med kultur- och idrottslivet för att undvika att alltför många ad hoc-lösningar staplas på varandra.

Allas rätt till gemensamma kulturella referenspunkter är en grogrund för social sammanhållning mellan gammal och ung, fattig och rik, stadsbo och landsbygdsbo. Oavsett härkomst.

Ämnen du kan följa