Ideella organisationer extra viktiga i tider av kris

Samhällsekonomins kräftgång sätter många föreningar i ett ansträngt läge.

Debatt 13 september 2020 12:46
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronapandemin utmanar det viktiga arbete som landets föreningsliv utför.

Arvsfonden delade i fjol ut rekordstora 749 miljoner kronor till drygt 400 projekt som stöttar barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det rekordet kan slås redan i år.

I tider av kris och stora utmaningar visar ideella organisationer vilken enorm samhällsresurs de är. Så var det efter tsunamin 2004, under ökningen av nyanlända 2015 och så är det under coronapandemin 2020.

Samtidigt sätter samhällsekonomins kräftgång många föreningar i ett ansträngt läge.

I en kris behövs alla initiativ som kan stötta de värdefulla samhällsstrukturer som vi gemensamt byggt upp. Vi som jobbar med Allmänna arvsfonden är stolta över de projekt som fonden finansierat under tidigare kriser.

Aktuella samhällsutmaningar har i alla tider speglats i ansökningarna till fonden och vi vill vara en viktig finansiär för våra målgrupper även under och efter coronapandemin.

Arvsfonden stöttar projekt som förbättrar livskvaliteten och delaktigheten för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det kan exempelvis handla om finansiering för att utveckla metoder och arbetssätt eller för att bygga lokaler och anläggningar.

Under förra året fick föreningarna i Västerbotten sammanlagt 26 miljoner kronor för att utveckla sina verksamheter.

Störst stöd i länet gick till Castorhallen i Bjurholm, som fick fem miljoner kronor för att bygga ett nytt gym och en ny motionslokal i Bjurholm.

Ett starkt föreningsliv i hela landet är viktigt för demokratin. Årets uppföljning av utbetalt stöd visar dock på stora skillnader mellan länen. Vi är övertygade om att det finns fler bra idéer som kan göra stor skillnad.

Under 2020 fortsätter vi att finansiera projekt inom alla områden. Men vill särskilt uppmuntra ansökningar från projekt inriktade på äldre med funktionsnedsättning, på barns och ungas psykiska hälsa eller som tar avstamp i Agenda 2030.

Det finns ett uttryck som lyder ”nöden är uppfinningarnas moder”.

Med andra ord leder kriser och trängande behov ofta till utveckling. Vår erfarenhet är dessutom att civilsamhället ligger i frontlinjen inom flera områden vad gäller utveckling av verksamheter, metoder och arbetssätt.

Därför vill vi skicka en fråga till problemlösare i Västerbotten: Vad vill och kan ni göra för att förbättra tillvaron för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning?

Era idéer kan vara avgörande i tider av kris.

Ämnen du kan följa