Idéburen sektor gör Västerbotten starkare

Den idéburna sektorns bidrag till samhällsutveckling får inte negligeras.

Debatt 21 juni 2020 14:48
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Västerbotten – där tillit skapar utvecklingskraft.

Så lyder titeln till utkastet för länets regionala utvecklingsstrategi, författad av Region Västerbotten.

En fin rubrik som gapar tom eftersom i stort sett hela den idéburna sektorn saknas i strategin.

Något som för oss – vi som varje dag ser de demokratiska, tillitsbyggande och samhällsutvecklande effekterna av Västerbottens föreningsliv och civilsamhälle – är fullständigt ofattbart.

Den idéburna sektorns bidrag till samhällsutveckling, regionens attraktionskraft, innovation, kompetensförsörjning, inkludering, demokratifostran, arbetstillfällen och folkhälsa kan inte, får inte negligeras på det här sättet.

Därför höjer vi nu vår gemensamma röst.

Tillit och socialt kapital beskrivs ofta som attraktiva egenskaper för ett samhälle med målet att utvecklas.

Detta har Sverige sedan lång tid tillbaka statuerat internationellt exempel för. Vi kan tacka de starka folkrörelserna.

Det är i folkrörelser, i det idéburna civilsamhället, som individens engagemang, i organiserad form, tillsammans med andra, får kraft att utveckla och förändra. I den myllan uppstår socialt kapital och tillit. Kittet för ett hållbart samhälle.

Det är lika oförklarligt som oförståeligt att Region Västerbotten bortser från det i regionens utvecklingsstrategi.

Vi frågar oss hur en så stor, samhällsbärande sektor tillåts marginaliseras så fullständigt.

Är det av ointresse? Av okunskap om hur länets medborgare och den idéburna rörelsen bidrar till ständig utveckling?

Saknas visioner och förmåga till verklighetsförankrade framtidsspaningar?

Eller är det rent av så att Region Västerbotten vill ha ett styrdokument som främst motiverar finansieringen av sina egna verksamheter? Den ena anledningen är värre än den andra.

Att utesluta den idéburna sektorn är att ignorera medborgarnas röst och självorganisering.

Det är också att förneka den västerbottniska kulturhistorien där folkrörelserna i århundraden varit bärare av folklig bildning – alla dessa samtal, erfarenhets- och kompetenshöjande utbyten som ger medborgarna nya perspektiv och insikter.

Om det är något dagens samhälle behöver så är det mer av just det: arenor där en mångfald av människor möts, där befintliga föreställningar ifrågasätts och där glappet mellan människor minskar.

I en region som vill utvecklas borde den idéburna sektorn ha en given plats.

De utmaningar vi som samhälle har kräver en bred samverkan och samarbete mellan civilsamhället, offentlig sektor och näringslivet. Där kan och vill vi vara en kraft att räkna med.

Vi hoppas att Region Västerbotten återkommer med ett reviderat förslag där Västerbottens starka civilsamhälle värdesätts och ges förutsättning att vara den obundna, dynamiska, mångfaldiga och utmanande kraften som stimulerar samhällskittet och kanaliserar medborgarnas engagemang.

Först då finns möjligheten att prata om en tillitsbaserad regional utvecklingsstrategi.

En sådan för vi gärna vidare dialog kring.

Ämnen du kan följa