Vi måste satsa på primärvården på flera sätt samtidigt

Ulf Wahllöf (M) ställer sig frågan i Norran den 13/6 hur vi Socialdemokrater tänker när vi går till val på att västerbottningarna ska kunna få kontakt med vården inom 5 minuter.

"Vi ska självklart fortsätta bygga ut primärvården, men det kan bara göras i den takt det finns personal att anställa", skriver socialdemokraterna Peter Olofsson och Anna-Lena Danielsson.

"Vi ska självklart fortsätta bygga ut primärvården, men det kan bara göras i den takt det finns personal att anställa", skriver socialdemokraterna Peter Olofsson och Anna-Lena Danielsson.

Foto: Paulina Granberg

Debatt2022-06-21 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Han frågar sig även om vi har missat hur verkligheten ser ut. 

Vi kan meddela Moderaterna att vi är fullt medvetna om hur bemanningssituationen är idag och att vår personal arbetar hårt för att ge västerbottningarna bästa möjliga vård. 

Det är utifrån den verkligheten vi lägger fram detta förslag, både för personalens och patienternas skull.

Idag när man ringer sin hälsocentral eller sjukstuga nås man alltför ofta av en telefonsvarare som uppger att tiderna för dagen är slut. 

Får man inte kontakt med vården när man behöver den, söker man sig naturligt till mer vård. 

Man ringer fler samtal, vänder sig till andra verksamheter eller nätläkare. 

Allt detta belastar vården hårdare och gör det svårare att leverera vård efter behov. 

När människor vänder sig till nätläkarna i stället för till våra hälsocentraler eller sjukstugor finns det ingen garanti för att de som har störst behov av hjälp får den först, samtidigt som primärvården står för nätläkarnas kostnader. 

Vi menar att det skulle underlätta för primärvården om vi bygger ut den digitala ingången till vården. På det sättet kan vi se till att de som söker vård snabbt får svar och hamnar på rätt vårdnivå. 

När fler kan få kontakt med vården digitalt, frigörs mer tider för de som inte har tillgång till digitala hjälpmedel.

Man måste konstatera att det är ett hyckleri att Moderaterna tar ställning mot digitalisering, samtidigt som man är för privata nätläkare som betalas med primärvårdens resurser. 

Vi ska självklart fortsätta bygga ut primärvården, men det kan bara göras i den takt det finns personal att anställa. 

Som läget är idag måste vi jobba med olika sätt att avlasta primärvården och vårt vallöfte är ett led i den riktningen. 

Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande

Anna-Lena Danielsson (S), Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande