I mitt Skellefteå trivs de anställda på jobbet

Anställda som hör av sig ifrågasätter mycket. Men framförallt ifrågasätter de varför ingen lyssnar?

Debatt 17 juni 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots lärarbrist väljer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Skellefteå att spara på skolan.

Besparingar som innebär att rektorer tvingas göra utbildad personal "beställningsbar".

För att ha kvar sin tillsvidareanställning tvingas lärare och barnskötare byta arbetsplats.

Andra blir satta som assistenter eller köksansvariga.

Jag har i för- och grundskolenämnden föreslagit en omfördelning av utbildad personal eftersom kommunen inte hittat tillräckligt många utbildade att anställa.

Nu får jag höra att flera av de nyutbildade förskollärarna, som fått 20 000 kronor av Skellefteå kommun för att de valt att studera till ett bristyrke, står utan anställning. Vissa av dem tvingas till andra yrken med lägre lön.

Att fördela vår tillsvidareanställda personal, i stället för att anställa nya, gör inte Skellefteå kommun till en attraktiv arbetsgivare. Vi behöver i stället våga lyfta locket på de problem som finns inom vår organisation och arbeta med dem.

Visst kan man skylla på att ingen väljer att söka tjänsterna utanför stan. Men man skulle även kunna ifrågasätta vad Socialdemokraterna och Vänsterpartiet aktivt gör för att det ska bli lättare att bo, verka och studera i hela vår kommun.

Anställda som hör av sig ifrågasätter mycket.

De ifrågasätter hur många chefer som det egentligen behövs, hur det kommer sig att deras löner är lägre än i andra kommuner, varför klasstorlekarna och barngruppsstorlekarna växer medan lokalytorna minskar?

Men framförallt ifrågasätter de varför ingen lyssnar? Varför de ens om arbetsmiljöproblem när ingenting görs åt dem?

I mitt Skellefteå lyssnar vi på de anställda och försöker tillgodose den arbetsmiljö de efterfrågar.

I maj 2018 hade Förskoleupproret i Skellefteå en manifestation där man överlämnade berättelser om situationen inom förskolan. Under hösten 2019 startades Facebookgruppen ”Håll käften och lyd!”. Den har utmynnat i än fler berättelser.

Trots dessa är det få politiker som vill debattera arbetsmiljöfrågor.

Att slå ifrån sig berättelserna med hänvisning till att de är ”enskilda ärenden” ser jag som att man förbrukar sitt förtroende gentemot väljarna. Vi politiker är valda för att driva kommunen så som de önskat och gett oss förtroendet att göra.

Mina väljare vill att jag står upp för en bra arbetsmiljö. Det kommer jag att fortsätta göra.

Jag utmanar er andra politiker, från alla partier, att göra detsamma genom att inte bara höra utan även lyssna.


Ämnen du kan följa