Ett paradigmskifte behövs i Skellefteå

I mars skrev över hundra läkare vid Skellefteå lasarett under ett upprop till regionen och sjukvårdsledningen om arbetssituationen.
I mars skrev över hundra läkare vid Skellefteå lasarett under ett upprop till regionen och sjukvårdsledningen om arbetssituationen.

Situationen på Skellefteå lasarett är ohållbar. Läget är allvarligt på flera nivåer, med hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö.

Debatt 25 april 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteå lasarett kämpar med bristfälliga lokaler samt bemannings- och vårdplatsproblem. Det är inte hållbart. Kristdemokraterna är redo för förändring.

I mars skrev över hundra läkare vid Skellefteå lasarett under ett upprop till regionen och sjukvårdsledningen om arbetssituationen. I brevet riktas allvarlig kritik mot den förda politiken. Kristdemokraterna och Alliansen erbjuder ett nytt politiskt alternativ. 

Vi måste lyssna på våra medarbetare och erbjuda dem en stabil arbetsmiljö. Sjukvården ska fungera i hela länet.

Vi läser larmrapporter om undermåliga förhållanden för både patienter och personalen vid kvinnovården i Skellefteå. I oktober upptäcktes en vattenskada som lett till mögelväxt vid en annan avdelning. 

Utöver detta har sjukhuset brist på vårdplatser på flera avdelningar och strukna operationer är en del av vardagen. Enligt fastighetsplaner väntas en ny sjukhusbyggnad vara på plats till 2032. 

Innan dess ska de äldre delarna av sjukhuset rivas och byggas nytt. En förhållandevis låg andel av vårdens resurser finns inom primärvården.

Det innebär längre avstånd och längre väntetider för patienten, högre kostnader för samhället samt en högre belastning på specialistvården.

Vårdplatserna minskar men det gör inte behovet. Personalen behöver få rimliga arbetsvillkor, så vi åter kan bemanna upp stängda vårdplatser. 

God och nära vård ska bedrivas i primärvården. Då kan man inte stänga hälsocentraler under sommaren i en växande kommun. Skellefteå förväntas vara en av Sveriges största tillväxtzoner de kommande åren. 

Enligt en tillväxtanalys från Ramböll väntas behovet av vård att öka med 19 procent till år 2030. Skellefteå lasarett behöver nya fungerade lokaler nu, inte om tio år.

Genom att fokusera på att använda resurserna och kompetensen på rätt sätt kan vi minska onödig administration och frigöra pengar för vårdens kärnverksamheter. 

Kristdemokraterna vill bland annat införa fler platser för betald specialistutbildning, sjuksköterskor som vidareutbildar sig ska ha likvärdiga villkor som läkare under ST-utbildning, med bibehållen lön. 

För att kunna återgå till ett samhälle där vi kan lita på vården krävs tydliga satsningar på personalen och arbetet med att korta ner vårdköerna.

Kristdemokraterna är redo att rädda sjukvården och Skellefteå lasarett. Vi är redo för maktskifte i höst.

Hans-Inge Smetana, gruppledare Region Västerbotten (KD) 

Anders Hettinger, kandidat till regionfullmäktige (KD)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa