I dag firas den "Internationella Fysioterapins dag"

Inför valet har Fysioterapeuterna genomfört en undersökning bland partierna i Region Västerbotten.

Debatt 8 september 2022 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enkäten visar att samtliga av de svarande tycker att det behövs särskilda satsningar för att hantera det uppdämda rehabiliteringsbehovet i Västerbotten.

Flera patientundersökningar vittnar om att rehabiliteringen fått stå tillbaka de senaste åren vilket skapat långa köer och stora uppdämda behov hos patienter. 

En sådan satsning kräver också att det finns tillräckligt många att anställa. Många berättar om svårigheterna att hitta fysioterapeuter och vilka konsekvenser det får när inte rehabiliteringsbehovet kan mötas. 

Undersökningen visar också att 84 procent av partierna tycker att fysioterapeuters specialistutbildning ska bli statligt reglerad. 

Vi är övertygade om att det är en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna få en långsiktig kompetensförsörjning eftersom det är en kvalitetsgaranti i förhållande till medborgarna. 

En statligt reglerad specialistutbildning finns idag endast för läkare och sjuksköterskor. Att också fysioterapeuter har en statligt reglerad specialistutbildning är viktigt för omställningen till en nära vård men även för utvecklingen av den högspecialiserade vården.

Utvecklingen i samhället gör att behovet av specialistfysioterapeuter ökar. Idag finns endast 24 specialister i vår region. 

Det är glädjande att politikerna ser problematiken. Samtliga av de svarande instämmer helt eller delvis i att vi behöver fler specialister för att kunna möta de utmaningar vi står inför. 

Det arbetsgivarna kan göra redan nu är att se till att det finns specialistutbildningstjänster med en tydlig struktur för kompetens- och specialistutbildning för att locka, men också för att behålla, fysioterapeuter till regionen. 

Vi följer utvecklingen och ser positivt på att politikerna ser behoven av satsning inom rehabilitering och förebyggande arbete. Vi lever allt längre, vilket innebär att fler personer i Västerbotten lever med kroniska och komplexa sjukdomar. 

Det lönar sig för samhället och för varje person i Västerbotten som möter oss. 

Sofia Stridsman, ordförande Fysioterapeuterna Västerbotten
 


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa