Visa handlingskraft, bostadsministern!

Boverket och Byggföretagen spår i sina senaste prognoser en kraftig inbromsning i byggandet av nya bostäder. Enligt Boverket kommer byggandet minska med nästan hälften. Detta är mycket oroande för oss här i Norrland, där vi står inför stora samhällsomvandlingar.

Debatt 14 december 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vill därför se att den nya regeringen tar politiska krafttag för att undvika en ännu djupare bostadskris. 

Vi behöver en generell social bostadspolitik. Bostadsbyggandet måste inriktas mot fler hyresrätter som normal- och låginkomsttagare kan efterfråga.

Staten måste också öka sitt engagemang och medverka i finansieringen, antingen genom att återinföra investeringsstödet eller genom förmånliga statliga bygglån till bostadsbyggare. Statens möjligheter att låna kapital är bättre än för någon annan och att ge stöd som lån gör att staten får tillbaka medlen och kan investera dem igen.

Fram till 1990-talet tog svenska staten ansvar för att finansiera bostadsproduktion, bland annat med statliga lån för byggande. När staten sedan drog sig undan lades ansvaret för finansiering av bostadsbyggande istället på hushållen och det är nu deras betalningsförmåga och skuldutrymme som ligger till grund för nyproduktionstakten. 

Den nuvarande ordningen leder till ett konjunkturkänsligt byggande med stora svängningar och det saknas politiska verktyg för att öka byggandet när marknaden, som nu, drar i handbromsen.

I det här läget kan inte staten sitta med armarna i kors och hoppas på det bästa. Redan idag bor nio av tio svenskar i en kommun med bostadsbrist. Vi har helt enkelt inte råd att inte hålla uppe takten på bostadsbyggandet. 

Det handlar bland annat om bostäder som ska bli hem för alla de tusentals som ska flytta hit och jobba för den gröna omställningen, till exempel på H2 Green Steel i Boden eller på Northvolt i Skellefteå. 

Vi vill därför att regeringen snabbt hanterar situationen och presenterar förslag som gör att bostäder kan fortsätta byggas. Ni är hjärtligt välkommen hit upp till oss i Norrland för vidare diskussion om hur det ska gå till. Kanske kan vi kavla upp ärmarna tillsammans?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa