Hur vill S-majoriteten utveckla äldreomsorgen

Coronakommisisonens slutsats var att statusen för omvårdnadsyrken behöver höjas.

Debatt 12 januari 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För ett år sedan stod kommunernas äldreomsorg i centrum för nyhetsrapporteringen.

Coronapandemins första och andra våg drabbade de äldre hårt.

Nio av tio av dem som avled var över 70 år. Hälften av dem bodde på särskilt boende.

Coronakommisisonen har granskat äldreomsorgen under pandemin. Den huvudsakliga orsaken till smittspridningen till äldreboenden var den allmänna smittspridningen i samhället.

Men det fanns också ett samband mellan risk för dödsfall på äldreboenden och hög personalomsättning. Men även med större boenden.

Coronakommisisonens slutsats var att statusen för omvårdnadsyrken behöver höjas. Anställningstryggheten måste förbättras, bemanningen höjas, antalet timanställda minskas och den medicinska kompetensen förbättras.

De statliga bidragen till äldreomsorgen har höjts under 2021 och kommer att höjas ytterligare under detta år.

Speciella medel går till att höja sjuksköterskebemanningen, minska antalet timanställda och till kompetensutveckling.

Nu tycks dock diskussionen kring behovet av att stärka äldreomsorgen nästan tystnat.

Personalbemanningen har inte nämnvärt förbättrats. Tid för aktiviteter, utöver omvårdnad, finns i liten utsträckning.

För 2021 fick Skellefteå kommun ett statligt generellt bidrag på 33 miljoner kronor för äldreomsorgen. Hur har dessa medel använts?

Hur vill den politiska majoriteten i Skellefteå utveckla äldreomsorgen?

Hur ser er konkreta plan ut för de kommande åren?

Jag vill att ni redovisar de statliga ekonomiska bidrag som går till kommunen detta år för att utveckla äldreomsorgen.

Hur många fler sjuksköterskor kommer att anställas inom äldreomsorgen i kommunen?

Hur kommer bemanningen på äldreboendena att förbättras?

När kommer delade turer för personalen att tas bort?

Hur ser planen ut för medicinsk kompetensutveckling för personalen?


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa