Hur ska vi kunna få en långsiktigt läkarbemanning?

Läkarbristen i Västerbotten gör det omöjligt att skapa stabilitet i regionens primärvård.

Debatt 16 maj 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bristen riskerar att göra arbetsbelastningen så hög att ST-läkare som blivit färdiga specialister väljer en annan arbetsgivare. Då organisationen inte är attraktiv som arbetsplats. 

Detta innebär en ohållbar situation för länets befolkning. Vi behöver vända utvecklingen så snart som möjligt och se till att det blir resultat i praktiken, inte enbart fina ord.

En förutsättning för att Västerbottens alla kommuner ska ha en trygg samhällsservice är en fungerande primärvård med allmänmedicinska specialistläkare. 

Det krävs en långsiktigt hållbar läkarbemanning för att kommunerna ska kunna hantera en befolkningsutveckling, långsiktigt nyföretagande och hållbara företagsetableringar.

För Skellefteåbygden med sin starka framtidstro och dess framgångsrika etableringar är det kontraproduktivt med 38 obesatta allmänläkartjänster.

Men konsekvenserna av obesatta tjänster är minst lika besvärliga för mindre kommuner med en enda hälsocentral.

Den primärvårdsreform, som Riksdagen nyligen antog, träder i kraft den 1 juli 2022, anger att alla har rätt till en fast läkarkontakt. 

I Borgholm på Öland har region och profession arbetat fram en modell som innebär att varje läkare ansvarar för högst 1000 listade invånare och att patienter i princip garanteras läkarbesök samma dag. 

Västerbotten saknar tyvärr idag realistiska förutsättningar för att under överblickbar tid uppnå dit. 1500 listade invånare/allmänläkare är enligt vår uppfattning ett både nödvändigt och möjligt delmål fram till 2027 för att vända utvecklingen. 

Att bemanna upp läkarsidan på hälsocentralerna skulle innebära att alla dess andra medarbetare skulle få ökad möjlighet att komma till sin rätt, och inte hämmas i sitt arbete av bristande läkarbemanning.

Mål måste följas av handling: Centerpartiet i Region Västerbotten föreslår därför att Regionfullmäktige tillsätter en länsutredning. 

Med uppdrag att klargöra vilka åtgärder som behöver vidtas i syfte att under en 5-årsperiod uppfylla att varje heltidsarbetande allmänmedicinsk specialist max har 1500 personer på sin lista. 

I utredningen bör ingå representanter för såväl politik, profession och utbildning.

Utredningen måste bygga på en politiskt bred och långsiktig överenskommelse så att den håller över tid. Vi är skyldiga att gemensamt göra detta för Västerbottens bästa.

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare i Region Västerbotten

Håkan Andersson (C), regionstyrelseledamot Region Västerbotten


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa