Hur länge håller primärvården i Region Västerbotten ut?

Under senaste mandatperioden har verkliga förändringar till det bättre för primärvården lyst med sin frånvaro. Personalen är överbelastad och det saknas medarbetare, inte minst distriktsläkare, på flera håll.

Debatt 29 september 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Arbetsmiljön som erbjuds är så undermålig att det har varit svårt att till och med få tag i stafettläkare.

Se bara på sommarstängningarna av hälsocentralerna som aldrig tidigare varit så omfattande och på primärvårdsjouren som höll stängt under flera veckor vilket medförde en ökad belastning och försämrad arbetsmiljö på sjukhusens akutmottagningar. 

Det är ingen primärvård att vara stolt över.

De få satsningar som gjorts har antingen saknat effekt eller förvärrat situationen i primärvården. Begrunda följande exempel. 

Organisationsförändringen med införande av kluster som flyttade besluten ännu längre ut ifrån verksamheten och de som berörs. Det är inte att visa personalen tillit och förtroende. 

Satsningen på att utöka icke vårdnära administration på bekostnad av vårdpersonalen. Det löser inga bemanningsproblem i primärvården. 

Lågvattenmärket var (S) vallöfte om fem min till kontakt med primärvården och övertron på digitala lösningar som alla tings problemlösare. Här presenteras ett urval av förslag på åtgärder för en förbättrad primärvård. 

  • Det behöver införas ett garanterat listningstak. Var lite offensiva och satsa framåt i likhet med regionstyrelsen i vår nära regiongranne Norrbotten med flera regioner som inom en femårsperiod satsar på att uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter om fast läkarkontakt.
  • Begränsa primärvårdens uppdrag tills bemanningen motsvarar uppdragets omfattning.
  • Satsa på att etablera en hållbar arbetsmiljö och ge personalen rimliga arbetsvillkor. Det krävs som främsta åtgärd för att behålla läkare.
  • Utöka antalet AT- och BT-block samt ST-tjänster i allmänmedicin.
  • Erbjud anpassad anställning för läkare i pensionsåldern med exempelvis handledning eller ronder.
  • Bort med pyramiderna i organisationen. Chefspersoner bör ha ”en fot i verksamheten”.
  • Vi måste bort från ”kontrollsamhället” och börja lita på medarbetarna. De vet vad som krävs.

Ulf Wahllöf (M), distriktsläkare 1:a ersättare i regionfullmäktige Region Västerbotten


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa