Vem tar hand om den som blir sjuk på sommaren?

Sommaren närmar sig och läget har blivit allt sämre i sjukvården. I år är det värre än någonsin.

Debatt 6 maj 2022 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Redan nu är tillgängligheten på hälsocentralerna dålig vilket leder till att patienter söker primärvårdsjouren eller akuten i stället. För patienter som behöver läggas in så saknas det vårdplatser. 

Det leder till överbeläggningar och att patienter skrivs ut för tidigt, vilket spiller över på öppenvården och kommunen som får ta hand om alldeles för sjuka patienter. 

Då de inte kan vårdas hemma skickas de in på akuten igen. Patienter snurrar runt och alla skyller på varandra och värnar om sin arbetsplats. 

I sommar dras det åt ännu mera. Hälsocentraler i Skellefteå och Umeå stängs. Det kommer att leda till ökad belastning på akuten och primärvården. Samma antal patienter ska tas om hand av färre personer. 

Antalet vårdplatser kommer att vara färre än någonsin och situationen ser likadan ut på flera sjukhus vilket gör att möjligheten att skicka patienter mellan sjukhusen är mycket begränsad.

Från politiker och ledning får man höra att patientsäkerheten inte är hotad, en god och säker vård lovas alltid. Sådana uttalanden visar bara på hur långt borta de är från verkligheten. 

Hur kan man lova att exempelvis cancerpatienter prioriteras då de inte ens får en tid på sin hälsocentral? 

Ingen söker för att de har cancer, de söker för olika symtom som måste utredas. Vi vet också att felbedömningar görs när personalen är utarbetade och stressade.

Personalen på golvet sliter men hinner inte med. Tvingas att arbeta dubbla pass och ej får återhämtning? 

Vi har pratat med många sjuksköterskor som troligtvis inte kommer att få sina 4 veckors sammanhängande ledighet i sommar. Semestrarna blir inte beviljade i tid. Man hör från chefer att det är särskilda skäl just i år eftersom det är extrem personalbrist. 

Vi vet att många sjuksköterskor sagt upp sig inför sommaren, nyutexaminerade ångrar sig och väljer andra yrken. Det finns personal! Vi vet att det finns jättemånga sjuksköterskor som gärna arbetar under rätt förutsättningar. 

Det är dags att Region Västerbotten öppnar plånboken och betalar sin personal i stället för att lägga pengarna på hyrpersonal och sommaravtal. Det är dags att tänka långsiktigt. Nu ska lönerna sättas och om ni inte gör rätt nu kommer fler att säga upp sig. 

Vi, som är huvudskyddsombud för Vårdförbundet Västerbotten, kräver ett svar från regionledningen!

Erika Nordström, distriktssköterska 

Sofia Lundström, distriktssköterska

Marie Vikström, IVA-sjuksköterska


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa