Hur kan ni påstå att Skellefteå är en stad för alla

Att många Skelleftebor inte tar sig ut vintertid riskerar leda till isolering, utanförskap och ökad fysisk och psykisk ohälsa.

Debatt 19 juni 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För en tid sedan godkände samhällsbyggnadsnämnden en åtgärdsplan som ska minska kostnaderna för vinterväghållningen i Skellefteå kommun.

De ska göra det genom färre plogresurser, genom att påbörja snöröjningen först vid 10–15 cm snödjup, genom att inte flytta snö annat än vid siktröjning och genom att använda sand i stället för grus inom vissa områden.

Denna förändring försämrar framkomligheten och trafiksäkerheten för alla, men främst för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Rullstolsburna kan inte ta sig fram. Stora snövallar ger skymmer sikten.

Försämrad framkomlighet ökar fallrisken och gör det besvärligare för utryckningsfordon att ta sig fram.

Är man synskadad blir det ännu svårare och farligare att orientera sig.

Men denna försämring drabbar inte bara personer med funktionsnedsättningar utan alla medborgare i Skellefteå och innebär stora konsekvenser för gång- och cykeltrafikanter.

Skellefteå kommun påstår att de strävar efter ”Ett Skellefteå för alla” och att Skellefteå ska vara en tillgänglig stad.

Frågan är: Ska Skellefteå bara vara en tillgänglig stad sommartid?

Vi tycker att snöskottningen, plogningen och sandningen är undermålig redan i dag. Med detta beslut förvandlas undermålig till katastrofalt för oss med funktionsnedsättningar.

Detta beslut riskerar att leda till att många Skelleftebor inte tar sig ut vintertid. Det i sin tur riskerar att leda till isolering, utanförskap, ett större behov av annat samhällsstöd och ökad fysisk och psykisk ohälsa.

Det resulterar även i ett ökat tryck på en redan hårt belastad färdtjänst.

Sommartid kan många åka kommunalt. Men på grund av sämre tillgänglighet under vinterhalvåret minskar möjligheterna för många att vara självständiga och oberoende av andra.

Det är för oss helt ofattbart att detta beslut redan är fattat.

Hur ska ni politiker i Skellefteå kommun kunna se oss i ögonen och fortfarande prata om att Skellefteå ska vara en tillgänglig stad för alla?

Vi kan inte med ord uttrycka vår besvikelse och ilska över detta katastrofala beslut.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Regionen riskerar vite för sjuka lokaler vid lasarettet – stora problem för personalen under lång tid

Regionen riskerar vite för sjuka lokaler vid lasarettet – stora problem för personalen under lång tid

Insändare: Arbetsförmedlingen borde återfå sin tidigare kapacitet

Arbetsförmedlingen borde återfå sin tidigare kapacitet

Har du ett litet barn med funktionsnedsättning? Snart öppnar en öppen förskola för er: ”En miljö där det finns förståelse och kunskap för olikheter”

Har du ett litet barn med funktionsnedsättning? Snart öppnar en öppen förskola för er: ”En miljö där det finns förståelse och kunskap för olikheter”