Hur har regering tänk att landsbygden ska överleva?

Senaste tidens händelser är en vändpunkt för Sverige och dess omvärld. På kort sikt kommer både bränsle och elpriser att skjuta i höjden.

Debatt 15 mars 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fram tills nu har orsaken bakom de stigande priserna huvudsakligen varit politiska beslut, nedlagd kärnkraft, grön omställning och straffskatter på bensin- och diesel.

Detta gjorde att vi redan innan den ryska invasionen av Ukraina befann oss i ett ytterst besvärande läge. När händelser i omvärlden förvärrar dessa problem håller situationen på att urarta så till den grad att grundläggande försörjning inte längre kan garanteras. 

Vi har krävt att regeringen omedelbart kommer med åtgärder. Både för att sänka skatten på bensin- och diesel likväl som att minska reduktionsplikten. Sådana åtgärder går snabbt och skulle minska priset vid pump med flera kronor. 

Regeringen är som alltid saktfärdiga, antagligen livrädda för åtgärder som kan skrämma Miljöpartiet. Som lösningar på problemen har finansminister Mikael Damberg lyft fram två saker, dels den skattesänkning på 50 öre som Sverigedemokraterna tillsammans med M och KD drev igenom i vår budget och dels det nya förslaget kring reseavdraget. 

Reseavdraget har befunnit sig på samma nivå, 18,50 per mil, sedan 2007. I mars 2007 var det officiella riktpriset på diesel 10,79 kr/liter. 

Det behövs inget geni för att förstå att avdraget på 18,50 kr/mil inte längre är i närheten att kunna ersätta kostnaden för bilkörning när priset för både bensin och diesel ligger långt över 20-kronors strecket. Regeringens nya förslag är att göra reseavdraget ”färdmedelsneutralt”. 

Det betyder en ordentligt märkbar försämring för alla bilister och lite mer pengar för de som åker kollektivt. 

De stora förlorarna med socialdemokraternas förslag blir som vanligt människor i lands- och glesbygd i områden där det saknas väl utbyggd kollektivtrafik. Under bördan av skenande bränslepriser och ändrade reseavdrag är det svårt att se hur regeringen tänker sig att landsbygden ska överleva.

Oscar Sjöstedt (SD), ekonomisk-politisk talesperson
Eric Westroth (SD), skattepolitisk talesperson
Petter Nilsson (SD), ordförande SD Västerbotten


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa