Hög tid för nära och personlig vård över hela landet

Svensk vård kännetecknas av stor tidsbrist och kortvariga, ytliga kontakter.

”För Liberalerna är det självklart att fortsatt arbeta för att kunna ge en personlig vård där man möter samma trygga ansikte varje gång man besöker vården.”

”För Liberalerna är det självklart att fortsatt arbeta för att kunna ge en personlig vård där man möter samma trygga ansikte varje gång man besöker vården.”

Foto: Erik Svensson/TT

Debatt2024-02-19 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den svenska sjukvården kan idag vara alldeles för svår att nå. När vi väl kommer i kontakt med vården och får vårt vårdbehov fastställt kan tiden vara knapp och ansiktena vi möter är i de flesta fall helt nya. Kön till den specialiserade vården kan dessutom vara oacceptabelt lång. Västerbottningarna är de i landet som väntar längst på åtgärder inom den specialiserade vården.

Det finns mycket att göra för att stärka svensk sjukvård. Till att börja med måste mer tid ges till patienten. Arbetsverktygen är i många fall ålderdomliga och mycket av vårdpersonalens tid går åt till dokumentation. Bara att logga in i sjukvårdens system kan i vissa fall ta upp till närmare en timme. För att vårdpersonalen ska få mer tid för patienter och vårdutveckling måste man få slippa byråkratiskt kringarbete, otidsenliga IT-system och överdriven detaljstyrning. Därför är det viktigt för Liberalerna att regeringen nu arbetar för att minska administration och därmed skapa färre tidstjuvar.

För Liberalerna är det självklart att fortsatt arbeta för att kunna ge en personlig vård där man möter samma trygga ansikte varje gång man besöker vården. Vi vet till exempel från Norge hur framgångsrikt det är med personliga läkare som känner sina patienter väl. Där är akutbesöken 30 procent färre och dödligheten 25 procent lägre. Oro och risker byts mot liv och livskvalitet. Därför har regeringen enats om att se över personliga läkare även inom specialistvården. Förändring kräver dock långsiktighet. Vi är inte på långa vägar framme, men vi ska nå dit och därför kommer vi liberaler att hålla i och hålla ut. Vi har sedan tidigare sett till att satsa på sjukvården, och nu höjer vi.

Sjukvård ska inte formas efter systemet, utan efter oss människor. God och nära vård måste helt enkelt bli en självklarhet över hela landet.