Hög tid att värna om Västerbottens småföretagare

Rysslands invasion av Ukraina, pandemin och vinterns energikris har på kort tid gjort det betydligt dyrare att leva.

Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs

Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs

Foto: Martina Wärenfeldt

Debatt2022-08-28 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det oroliga omvärldsläget påverkar även Västerbottens näringsliv. Med stigande energipriser och omkostnader är det skarpt läge för många företagare just nu. Det är oroväckande, eftersom fyra av fem nya jobb skapas av små och medelstora företag.

Samtidigt visar en ny kartläggning, som vi på Visma Spcs genomfört, att var tredje småföretagare, 34 procent, planerar att avveckla sin verksamhet när det är dags för pension. 

För Västerbotten skulle det innebära att åtminstone 7 000 av länets 21 700 företag med en omsättning på upp till fem miljoner kronor riskerar att försvinna. Det går alltså inte att ta välfungerande verksamheter för givna. 

Det är också i hög grad en jämställdhetsfråga. Forskning från Högskolan i Jönköping visar att det är mer än fyra gånger så vanligt att en son tar över ett familjeföretag – men när en dotter tar över tyglarna tenderar företaget att gå bättre. 

Ändå förblir kvinnors entreprenörskap en enorm outnyttjad resurs: Våra kartläggningar visar att bara var sjätte aktiebolag i Västerbotten, 17 procent, drivs av en kvinna.

För att säkra sysselsättningen och välfärden måste det bli enklare och tryggare för länets småföretagare att såväl satsa på sina företagsidéer som att lämna över en välfungerande verksamhet. 

Med bara månader kvar till valet vill jag lyfta fram tre lösningar som Västerbottens riksdagspolitiker bör driva:

1. Öka tryggheten för företagare
Företagare har betydligt sämre skyddsnät än anställda. Det skrämmer bort många som drömmer om ett eget företag. Därför behöver företagare trygghetssystem som ger samma stöd som till anställda.

2. Färre och enklare regler
Många som vill driva företag blir avskräckta av krångliga regler och krav. Enklare och färre regler skulle ge fler företagare möjlighet att få företaget att växa och därmed skapa fler arbetstillfällen.

3. Sänk kostnaderna att anställa
De höga kostnaderna förknippade med att bli arbetsgivare hindrar många småföretagare från att anställa personal. Länets riksdagsledamöter måste driva på arbetet med att göra det billigare för arbetsgivare att ge någon ett jobb.

Småföretagen är landets ryggrad. Ett brett och livskraftigt näringsliv är avgörande för att regionen ska vara rustad för lågkonjunktur utan att ta allvarlig skada. 

Nu måste Västerbottens ansvariga politiker arbeta för ett gynnsamt företagsklimat som ger alla människor som drömmer om att driva företag bästa möjliga förutsättningar.

Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs