Hög tid att ställa om för en bättre folkhälsa

Det är hög tid att ställa om för en bättre folkhälsa för hela befolkningen och ge alla förutsättningar för en jämlik hälsa.

Hjärt-kärlsjukdomar och cancer är de två främsta anledningarna till att dö för tidigt. Ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor är en viktig förebyggande åtgärd, skriver bland andra Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-kärlsjukdomar och cancer är de två främsta anledningarna till att dö för tidigt. Ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor är en viktig förebyggande åtgärd, skriver bland andra Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT

Debatt2021-02-21 12:31
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Pandemin har satt folkhälsa högt upp på dagordningen.

Nu är det dags att prioritera preventiva åtgärder och ställa om för en bättre folkhälsa.

Detta för att möta utmaningar med folksjukdomar, kommande pandemier och samtidigt värna vården.

Sverige saknar i dag en nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och hälsosammare matvanor. Det vill Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden ändra på och lanserar därför initiativet ”Folkhälsa för alla”.

På samma sätt som vi kan minska risken att smittas av covid-19, genom att exempelvis hålla avstånd och tvätta händerna, kan vi förebygga icke smittsamma sjukdomar genom goda levnadsvanor.

Flera av de levnadsvanor som ökar risken att bli svårt sjuk i covid-19 är dessutom de som ökar risken för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom och cancer.

Hjärt-kärlsjukdomar och cancer är de två främsta anledningarna till att dö för tidigt. Bara i Västerbotten avled nära 1 400 personer till följd av dessa sjukdomar 2019.

Ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor är en viktig förebyggande åtgärd.

Fysisk aktivitet och mat påverkar oss från fosterstadiet till sista andetaget och hälsosamma levnadsvanor leder till bättre hälsa genom hela livet.

Men utvecklingen går åt fel håll: i dag har över halva Sveriges befolkning (52 procent) övervikt eller fetma. Många rör på sig allt mindre och minst 40 procent av svenskarna äter ohälsosamt.

Dessutom löper vissa grupper i samhället större risk att drabbas av ohälsa, vilket även coronapandemin tydligt påvisat.

Skillnaderna i hälsa och levnadsvanor växer och syns till exempel mellan kvinnor och män samt mellan olika socioekonomiska grupper över hela landet.

Folkhälsa handlar inte bara om individuella val kring kost och motion utan är nära förknippat med hur samhället är strukturerat. Våra möjligheter till hälsosamma val påverkas av yttre faktorer som omgivningen där vi bor och vilka finansiella resurser man har.

Det är hög tid att ställa om för en bättre folkhälsa för hela befolkningen och ge alla förutsättningar för en jämlik hälsa – oberoende av ålder, kön, socioekonomi eller funktionsnedsättning.

Därför lanserar Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden – Sveriges två största insamlingsorganisationer för forskning om våra stora folkhälsosjukdomar – initiativet ”Folkhälsa för alla”.

Initiativet syftar till att samla stöd för en nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor. Detta knyter även an till Sveriges genomförande av folkhälsopolitiska mål såväl som Agenda 2030.

Enligt data från Statistiska centralbyrån (SCB) finns det nästan 9 400 civilsamhällesorganisationer bara i Västerbotten. Vi vill uppmuntra er, universitet, privatpersoner och andra aktörer att skriva under ”Folkhälsa för alla”.

Tillsammans kan vi visa regeringen att det finns ett brett stöd och ett stort engagemang runt om i landet för att utforma en nationell handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och för bättre matvanor.