Hög tid att modernisera den reproduktiva hälsovården

Det behövs en mer kvinnocentrerad vård som ger rätt förutsättningar för att kunna ge en professionell och evidensbaserad omvårdnad.

Oavsett var man är bosatt i landet har man rätt till en god och säker vård på lika villkor.

Oavsett var man är bosatt i landet har man rätt till en god och säker vård på lika villkor.

Foto: Lise Åserud/NTB scanpix/TT

Debatt2020-06-01 18:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Världshälsoorganisationen WHO har utlyst 2020 som sjuksköterskans och barnmorskans år.

Det är någonting att fira och uppmärksamma på lokal, nationell och global nivå.

Den svenska barnmorskans kompetens och verksamhetsområde är unikt.

En barnmorska har kunskap om graviditet och barnafödande, preventivmedel, medicinska aborter och gynekologisk hälsa.

En barnmorska arbetar för kvinnor, barn, familjer och ungdomar genom hela det reproduktiva livet.

Svenska barnmorskor har en eftertraktad kunskap. Den ska användas på hemmaplan och globalt för att hjälpa familjer till bättre hälsa, förebygga mödra- och barnadödlighet och främja säkra aborter och tillgång till preventivmedel.

Detta är någonting att känna stolthet inför.

Samtidigt är det hög tid att modernisera och utveckla den reproduktiva hälsovården.

Det behövs en mer kvinno- och familjecentrerad vård, som också är barnmorskevänlig och ger oss de förutsättningar vi behöver för att kunna ge alla en professionell och evidensbaserad vård.

Vi vill lyfta fram kvinnors liv, hälsa och villkor. Både oss själva som yrkesgrupp (= barnmorskan) och de patienter (= kvinnor och familjer) som barnmorskan bistår.

Så här vill Svenska Barnmorskeförbundet förbättra situationen för barnmorskan:

- Möjlighet att utveckla och införa evidensbaserade arbetssätt.

- En arbetsmiljö som möjliggör heltidsarbete med en balanserad arbetsbörda.

- En kompetensutveckling som avspeglas i lön och ekonomisk kompensation genom hela yrkeslivet.

- En hållbar arbetsmiljö för både den nyutbildade barnmorskan och för barnmorskan genom hela yrkeslivet.

Så här vill Svenska Barnmorskeförbundet förbättra för kvinnor:

- Möjlighet att delta aktivt i beslutsfattandet kring sin vård.

- Våga föra sin egen talan om ämnen som rör den egna och familjens hälsa.

- Oavsett ursprung, eller var man är bosatt i landet, ska man ha rätt till en god och säker vård på lika villkor.

- Kunna välja mellan olika vårdformer under graviditet och förlossning. Uppbyggnad har påbörjata i Sverige med vårdformer som bygger på kontinuitet; en känd barnmorska under hela graviditeten, födseln och tiden efter.

- Oavsett kön har alla rätt att bejaka sin sexualitet. Jämställdhet och jämlikhetsperspektiv innebär att alla får den hjälp de behöver, och att ingen diskrimineras när det gäller tillgång till vård och behandling, metoder och tekniker inom sexuell och reproduktiv hälso-­ och sjukvård.