Historisk möjlighet för skogsbruket att göra skillnad

I en kris är det viktigt att stanna upp och reflektera över de sårbarheter och svagheter som blir synliga.

Debatt 10 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den pågående coronakrisen påverkar hela vårt samhälle.

Det är en kris som drabbar människors liv, arbete och hälsa.

I en kris är det viktigt att stanna upp och reflektera över de sårbarheter och svagheter som blir synliga. Detta så att vi i framtiden ska kunna stå bättre rustade.

En sårbarhet som tidigt identifierades var personalförsörjningen i skogsbruket. I våras minskade rörligheten inom EU, och till EU från tredje land, till följd av att flera länder införde olika typer av reseförbud.

Skogsbolagen signalerade att de kunde få svårt att få ner alla miljoner skogsplantor i marken när den arbetskraften av olika anledningar inte kom till Sverige.

Flera näringar, till exempel jord- och skogsbruk, har nämligen gjort sig beroende av arbetskraft från låglöneländer i säsongsarbetet.

Planteringssäsongen räddades av att många skogsentreprenörer började söka personal från lokalsamhället.

Intresset för att ta jobb i skogen visade sig vara stort. Inte sällan hos personal som sagts upp i spåren av krisen, ofta unga med visstidsanställningar eller andra som stod långt från arbetsmarknaden.

Det finns således goda förutsättningar för skogsbruket att klara personalförsörjningen med inhemsk arbetskraft även kommande säsong.

Det finns också gott om tid att dra lärdom av vad som hände förra säsongen och jobba proaktivt.

Därför föreslår GS (fackförbundet för skogs-, trä- och grafisk bransch) följande:

- För det första måste alla aktörer i skogsbruket ta ansvar för att kunna erbjuda attraktiva jobb med schysta villkor och avtalsenliga löner.

- För det andra måste arbetsgivare redan nu rapportera in behov av arbetskraft så att Arbetsförmedlingen och andra aktörer kan hjälpa till med matchning och insatser för att fler ska kunna ta de lediga jobb som finns.

- För det tredje borde skogsbolagen ta ett större ansvar i att erbjuda utbildning till de arbetssökande på samma sätt som många andra branscher gör.

Om vi hjälps åt kommer flera av samhällets utmaningar att kunna lösas samtidigt.

Lokalsamhället gynnas av den gröna näringen när arbetslösa, framför allt unga, kan få jobb i en viktig framtidssektor.

Dessutom är återplantering en viktig fråga för klimatet och utveckling i glesbygd.

Låt oss ta ansvar för klimatet, jobben och skogen.

Läs mer!

Daniel Persson: Krönika: Regeringen bör förlänga samordnarens uppdrag för norra Sverige – för sin egen skull

Profilbild

Ytterligare en skolchef slutar • Fallskärmen: Betald lön i tio månader – kommer kosta minst 650 000 kronor

Ytterligare en skolchef slutar • Fallskärmen: Betald lön i tio månader – kommer kosta minst 650 000 kronor
Visa fler
Ämnen du kan följa