Hela grundskolan ska vara en attraktiv arbetsplats

Liberalerna anser att ingen ska betala för att arbeta. För oss är det viktigt att arbetet är stimulerande, ger lön efter utbildning. Vi oroas över hur svårt grundskolan i Skellefteå har att locka till sig behöriga pedagoger.

”Vi oroas över hur svårt grundskolan i Skellefteå har att locka till sig behöriga pedagoger.”

”Vi oroas över hur svårt grundskolan i Skellefteå har att locka till sig behöriga pedagoger.”

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Debatt2023-03-09 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är få sökande till de tjänster som är ute. De som söker tjänsterna är ofta redan anställda inom organisationen. Ofta från någon av ytterområdesskolorna. En utarmning sker sakta men säkert av behöriga pedagoger där. Meritvärdet för de elever som ska söka till gymnasiet sjunker i ytterområdena. Vi har ett tydligt A- och B-lag bland grundskolorna.

Våra elever ges inte likvärdiga förutsättningar att kunna få gå det gymnasieprogram som de önskar till. Mycket beroende på att de inte alltid haft en behörig lärare i sin undervisning. De grundskolor som har svårast att få behöriga pedagoger att söka tjänster är Burträsk, Byske, Lövånger, Jörn och Boliden.

För att ge våra grundskoleelever likvärdiga förutsättningar vill liberaler göra det än mer attraktivt att ta en tjänst i någon av de nämnda grundskolorna. Det vi ser behöver göras är att de som pendlar ska ha betald restid. Reseersättningen ska vara betydligt högre för dem. När du kommer till din arbetsplats ska det vara fri parkering. Det är för dyrt att parkera på skolorna. Dessa saker betalar du i dag för och går back på din lön. Liberalerna vill inte ha det så. Vi vill se en utbyggd laddinfrastruktur på skolorna. Det är viktigt att detta finns tillgängligt för de som vill kunna bidra till en bättre miljö för oss.

Liberalerna vill ge ett kraftigt lönetillägg när du väljer att jobba på någon av nämnda skolor. Lönetillägget utbetalas så länge du jobbar på skolan. Väljer du att söka tjänst på någon annan skola tas lönetillägget bort.

Lönesituationen på våra grundskolan behöver ses över, höjas. Vi har halkat efter i jämförelse med andra närliggande kommuner. Detta är tydligt när vi ser sökande komma från andra kommuner. De har betydligt högre löneanspråk än vad vi är vana vid. Samtidigt är det viktigt att ingen redan anställd har en lägre lön än de som kommer som nya in i vår grundskoleorganisation.

En väldigt viktig fråga som nu har kommit upp för oss Liberaler är tillgång till barnomsorg, förskoleplatser i ytterområdena. Detta måste tryggas så att de som kan tänka sig jobba där, bosätta sig där. Så att dessa pedagoger ska kunna ta tjänst på ytterområdena.