Hbtq-frågorna kan drivas bara regeringen får tummen ur

Efter en spännande och tät valrörelse står det klart att det äntligen ska bildas en ny borgerlig moderatledd regering.

– "Hbtq-frågorna kan drivas bara regeringen får tummen ur. Flera av de reformer som behövs har stöd av en majoritet i riksdagen men ändå har inget hänt", skriver  Fredrik Saweståhl (M), president, European Centre-Right LGBT Alliance.

– "Hbtq-frågorna kan drivas bara regeringen får tummen ur. Flera av de reformer som behövs har stöd av en majoritet i riksdagen men ändå har inget hänt", skriver Fredrik Saweståhl (M), president, European Centre-Right LGBT Alliance.

Foto: Gregor Fischer

Debatt2022-09-22 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är i grunden goda nyheter på många områden och även när det gäller hbtq-frågorna i Sverige. Efter åtta år där Socialdemokraterna släpat fötterna efter sig är nu möjligheterna för en nystart goda!

Listan över reformer som berör hbtq-personer som Socialdemokraterna underlåtit att driva i mål är ganska lång. 

Förbud mot omvändelseterapi, jämlika regler ring blodgivning, en könstillhörighetslag som bygger på självidentifikation, avskaffande av informationsplikten, en neutral familjelagstiftning som inte diskriminerar mot regnbågsfamiljer och en svenska ordning för surrogatmödraskap. 

Det finns en del att ta tag i med andra ord.

Moderatledda borgerliga regeringar har tidigare åstadkommit viktiga steg framåt för hbtq-personers rättigheter. 

Det var tydlig under de senaste åtta åren med borgerlig regering då vi fick på plats könsneutral äktenskapsbalk, en ny diskrimineringslag som stärkte skyddet för hbtq-personer och inkluderade könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Grundlagen uppdaterades med skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könstillhörighetslagen moderniserades på en rad punkter. 

Ett djupt och nära samarbete mellan Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som nu ligger framför oss innebär goda möjligheter att ta nya steg framåt.

Hbtq-frågorna kan drivas bara regeringen får tummen ur. Flera av de reformer som behövs har stöd av en majoritet i riksdagen men ändå har inget hänt. 

Det ligger på den avgående Socialdemokratiska regeringens ansvar. Den ny regeringen har goda möjligheter att leverera. 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har alla förutsättningar att lägga fram reformer och få dessa genom riksdagen.

Fredrik Saweståhl (M), president, European Centre-Right LGBT Alliance