Här är företagen som skapar jobb och tillväxt

Entreprenörskap är centralt för jobb- och välfärdskapande. Det driver på den tekniska utvecklingen och därmed tillväxten.

Debatt 3 januari 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

3:12-regelverket styr hur småföretagare blir beskattade för aktieutdelning från det egna bolaget.

I samband med att många gör bokslut vid årsskiftet är det en aktuell fråga.

Mer än hälften av alla anställda i svenska aktiebolag återfinns i ett 3:12-företag – eller i ett dotterbolag till ett sådant.

Enligt statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) uppgår det totala antalet aktiebolag i Västerbotten till 12 258. De har tillsammans 48 620 anställda (2019). 73 procent av dessa återfinns i 3:12-företag, vilket är en hög siffra i förhållande till andra län.

Även utvecklingen över tid har varit stark. Sedan 2001 har 3:12-företagen i Västerbotten blivit 5 821 fler samtidigt som antalet anställda ökat med 15 182 personer. Man kan därmed konstatera att det är 3:12-företagen som under dessa år drivit hela sysselsättningsökningen bland aktiebolag i Västerbotten.

Entreprenörskap är centralt för jobb- och välfärdskapande. Det driver på den tekniska utvecklingen och därmed tillväxten. För detta finns det stort stöd i forskning och om detta är alla i grunden överens.

Sedan 1990-talet har fyra av fem nya jobb skapats i små och medelstora företag. Enligt ny SCB-statistik har antalet anställda i Sverige, inom entreprenörsledda företag, ökat i betydande omfattning sedan början av 2000-talet.

Att värna entreprenörskap och företagande är därför detsamma som att värna ett ökande välstånd – både regionalt och nationellt.

I politiken framförs nu förslag om att försämra entreprenörsskatten. Det hävdas att den är för låg.

När det gäller skattenivån bör man känna till att i en jämförelse med 15 andra OECD-länder kommer inget annat land upp i de höga skattesatser som kan bli aktuella för svenska delägare i fåmansbolag.

För att underlätta generationsskiften har en del länder dessutom noll eller nästan ingen skatt för kapitalvinster på aktier om de ägts en längre tid.

Risken är stor för att inte bara sysselsättningen skadas om entreprenörsskatten försämras. Även skatteintäkterna hotas.

Alla tjänar således på goda villkor och ett bra regelverk för entreprenörskap.

Därför är det viktigt att vi slår vakt om dem nu när de hotas av oförstående politiker.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa