Handläggningstiderna hos lantmäteriet måste bli kortare

Skellefteå växer och efterfrågan på bostäder är stor i hela kommunen. En fungerande bostadsförsörjning, med såväl nyproduktion som generationsskifte av bostäder och flyttkedjor, kräver att myndighetshandläggning fungerar på ett bra sätt.

”Tyvärr riskerar de långa handläggningstiderna på lantmäteriet, där ärenden på landsbygden är nedprioriterade till förmån för stadsnära nybyggnationer, att stoppa utvecklingen av våra landsbygder.”

”Tyvärr riskerar de långa handläggningstiderna på lantmäteriet, där ärenden på landsbygden är nedprioriterade till förmån för stadsnära nybyggnationer, att stoppa utvecklingen av våra landsbygder.”

Foto: Dennis Petersson

Debatt2023-07-05 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mycket rör lantmäteriverksamheten. Det handlar om allt från nyproduktion, till avstyckning där ett bostadshus frånskiljs från en skogs- eller jordbruksfastighet.

De som vill bruka skogsmark är inte alltid intresse av att underhålla ett bostadshus som står på marken. Det kan handla om både nyförvärv av skogsfastigheter där bostadshus ingår, eller där någon väljer att flytta från sitt hus men behålla skog och eventuell jakträtt. Då behöver det gå smidigt att stycka av och försälja bostadsdelen. Annars riskerar antalet ”ödehus” att öka. Idag upplever många att det både är dyrt, krångligt och tidskrävande med avstyckning. Att husen bebos är viktigt för att hålla landsbygden levande.

Tyvärr riskerar de långa handläggningstiderna på lantmäteriet, där ärenden på landsbygden är nedprioriterade till förmån för stadsnära nybyggnationer, att stoppa utvecklingen av våra landsbygder. Det är beklagligt. Hela kommunen behövs för att klara tillväxten och utmaningarna på bostadsmarknaden.

I Skellefteå är lantmäteriverksamheten kommunal. Det är cirka 40 kommuner i Sverige som har valt att ha en kommunal lantmäterimyndighet. I början av året var kötiden cirka ett år. Nu i juni är den uppe i 17 månader för ett normalärende. Det kan jämföras med statliga Lantmäteriet, med genomsnittliga kötider på cirka 1 månad för prioriterade ärenden och 10 månader för övriga ärenden.

Moderaterna vill att Skellefteå ska växa och att tillväxten ska komma såväl landsbygd som staden till del. I motsats till detta står dagens långa handläggningstider för lantmäteriförrättningar, vars konsekvenser är att nyproduktion av bostäder och generationsskiften hämmas. Banklån till renoveringar av hus och fastighetsköp kräver färdiga fastighetsbildningar och risken är att familjer, som vill bosätta sig i Skellefteås landsbygd, tröttnar och söker boende på andra platser, i kommunen eller utanför. Det är inte den utvecklingen som krävs i en kommun med tillväxt.

Moderaterna har i fullmäktige påtalat att situationen är ohållbart i en växande kommun. Vi menar också att bygg- och miljönämnden, genom mål och medel, kan förbättra situationen. Förbättringar har exempelvis gjorts inom annan myndighetsutövning, som bygglov. Men då måste den politiska majoriteten visa mer vilja och högre ambitioner.