Primärvården ska vara det naturliga första valet

"Liberalerna vill ge de redan anställda och framtida anställda de allra bästa förutsättningarna för att kunna fortsätta bedriva en god primärvård i Region Västerbotten", skriver  Jens Wennberg, Liberalerna, vice ordförande i utskottet för primärvård och tandvård.
"Liberalerna vill ge de redan anställda och framtida anställda de allra bästa förutsättningarna för att kunna fortsätta bedriva en god primärvård i Region Västerbotten", skriver Jens Wennberg, Liberalerna, vice ordförande i utskottet för primärvård och tandvård.

För att få en bra, fungerande vårdkedja är det viktigt att primärvården blir det naturliga första valet. Vi ser i dag att så inte alltid är fallet.

Debatt 8 juni 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi Liberaler driver att primärvården ska ha hög prioritet. Det kräver att ersättningen för att utföra primärvårdsuppdraget ökar. Man har inte höjt den på 14 år. Däremot har själva uppdraget utökas under denna period. 

Primärvårdens patienter ska ges en god vårdmiljö. 

Liberalerna vill ge de redan anställda och framtida anställda de allra bästa förutsättningarna för att kunna fortsätta bedriva en god primärvård i Region Västerbotten. 

För att kunna göra detta vill vi öka grundbemanningen. Det är viktigt att vi inför ett listningstak hos primärvårdsläkarna så att de får en bra arbetssituation. 

Det skulle innebära att de hinner ge mer tid åt sina patienter. 

Hälsocentraler behöver rustas upp så att de får moderna och ändamålsenliga lokaler. Vi tycker det är viktigt att vi ser över själva primärvårdsuppdraget. 

Möjlighet ska ges till att kunna driva mindre hälsocentraler med ett mer flexibelt uppdrag. Liberalerna vill behålla de hälsocentraler som finns idag inom regionen. På våra tillväxtorter finns det utrymme för att bygga ytterligare hälsocentraler. 

Vi ser gärna att sådana byggen sker i närheten av äldreboende och skola för att få ett bra nyttjande.

Att vara en god arbetsgivare är ett stort ansvar som ställer höga krav. För oss Liberaler är det viktigt att all personal fortlöpande ska ges kompetensutveckling, fortbildning och möjlighet till forskning inom sitt yrkesområde. 

Personalförsörjningen är en stor utmaning framöver. För att möta denna vill vi öka antalet ST platser inom primärvården. 

Det är av stor vikt att vår anställda personal kan erbjudas en sammanhängande semester under sommarmånaderna.

Jens Wennberg, Liberalerna, vice ordförande i utskottet för primärvård och tandvård


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa