Hälso- och sjukvårdens utmaningar kräver liberala svar

Det måste bli ett slut på kortsiktiga lösningar som varken gagnar personal eller patienter.

I vårt budgetfröslag föreslår vi förebyggande satsningar för äldre gällande mammografi, hälsoundersökningar och vaccinationsprogram, skriver bland andra Maria Lundqvist-Brömster, gruppledare för Liberalerna i Region Västerbotten.

I vårt budgetfröslag föreslår vi förebyggande satsningar för äldre gällande mammografi, hälsoundersökningar och vaccinationsprogram, skriver bland andra Maria Lundqvist-Brömster, gruppledare för Liberalerna i Region Västerbotten.

Foto: Christine Olsson/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-06-20 12:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi befinner oss mitt i en coronapandemi.

Den har påverkat och förändrat vardagen för oss alla. Inte minst för personalen inom sjukvården. Sjukvårdens medarbetare har haft och har en mycket ansträngd arbetssituation. Dygnet runt, alla dagar har de vårdat och vårdar sjuka västerbottningar.

Vid nästa veckas regionfullmäktige kommer Liberalerna att debattera sitt förslag till budget för 2022.

Personalen är regionens viktigaste resurs. Region Västerbotten ska erbjuda god arbetsmiljö, ett gott ledarskap och en långsiktig och uthållig personal- och lönepolitik.

Liberalerna satsar därför totalt 55 miljoner kronor på personalen. Tidigare lönesatsningar på 18 miljoner förstärks med ytterligare 25.

Det måste bli ett slut på kortsiktiga lösningar som varken gagnar personal eller patienter. Ett högaktuellt exempel är situationen inom förlossningsvården och de återkommande akuta lösningarna under sommarmånaderna.

Med ”god och nära vård” följer utmaningar som ställer krav på regionens hälsocentraler. I det arbetet vill vi liberaler fortsatt utveckla äldremottagningar och konceptet akademiska hälsocentraler. Vi vill se fler mobila team i primärvården och fler familjecentraler.

Liberalerna kommer aldrig att acceptera att Neurorehab Sävar ska bedrivas inom en vårdavdelning på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Det gagnar varken de personer som behöver rehabilitering eller deras anhöriga.

Tandvårdens tillgänglighet i södra Lappland måste förbättras. Vi är övertygade om att detta kan göras genom en tandläkarbuss.

Vi liberaler föreslår förebyggande satsningar för äldre gällande mammografi, hälsoundersökningar och vaccinationsprogram. Det är en självklarhet att de sista åren av livet ska vara lika trygga och värdiga som de i början. Åldersdiskrimineringen måste upphöra.

Vi fortsätter att driva på för barns och ungas hälsa. Vi vill skapa ”Mini-Maria” med kommunerna, upphandla utredningar/behandlingar inom barn- och ungdomspsykiatrin, för att jobba bort köerna, och satsa på barnläkarkompetens vid hälsocentralerna.

Inom psykiatrin vill vi återupprätta Asta-mottagningen. Det är viktigt att namnet Asta även i fortsättningen är en garanti för multidisciplinär och högspecialiserad vård och behandling för personer med erfarenhet av sexuellt våld.

Äldrepsykiatrin har under många år haft låg prioritet, inte bara i vår region utan även nationellt. Vi liberaler vill satsa på fler vårdplatser och på att utveckla äldrepsykiatrin. Vi vill också införa psykiatrisk ambulans.

Liberalerna föreslår också i sin budget att Stockholmskontoret och Granddagarna ska avvecklas när projekttiden löper ut. Dessa har spelat ut sin roll.

Sjukvården ska vara behovsstyrd och tillgänglig för alla – var än man befinner sig i länet, samhället eller livet.

Hälso- och sjukvårdens utmaningar kräver liberala svar.