Glöm inte bort förlossningsvården under coronakrisen

Det är viktigt att arbetet för att säkerställa en jämlik vård till kvinnor inför, under och efter en förlossning fortgår.

Debatt 21 juni 2020 10:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje år föds omkring 120 000 barn i Sverige, varav 2 900 i Västerbotten.

Årligen sys också en miljon stygn i samband med svenska förlossningar.

I Västerbotten fick 5,9 procent av förstföderskorna en allvarlig bristning 2018.

Beroende på i vilken region kvinnan bor så löper hon olika stor risk att drabbas av förlossningsskador.

För att göra vården mer jämlik inför, under och efter en förlossning har regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommit överens om ett antal mål, däribland att eftervården ska utvecklas och stärkas.

Som en del av detta arbete ska regionerna årligen upprätta en handlingsplan och rapportera till Sveriges kommuner och regioner under arbetets gång. Denna rapportering har slopats under coronakrisen.

Det är förståeligt att en pågående pandemi innebär att vissa vårdresurser måste omprioriteras till det som är nödvändigt.

Anställda inom vården har en pressad situation där de jobbar väldigt hårt för att säkerställa hälsan hos patienterna. Men även hos befolkningen i stort. Det är något som vi är väldigt tacksamma för.

Samtidigt kommer kvinnor i Västerbotten att fortsätta föda barn även under pågående pandemi. Det är då lika viktigt som annars att också arbetet för att säkerställa en jämlik vård till kvinnor inför, under och efter en förlossning fortgår.

Därför har vi tagit fram tre förslag för en bättre förlossningsvård, såväl under som efter coronakrisen.

- Se hela kedjan i förlossningsvården

En förlossning föregås alltid av en graviditet, och följs av en återhämtning.

Många kvinnor känner sig lämnade vind för våg efter förlossningen. Genom att etablera ett eftervårdsprogram, som en fortsättning av mödravården, kan vården tidigt fånga upp skador och/eller problem.

- Säkerställ att vården talar med de kvinnor som känner oro inför att genomgå en förlossning under en pågående pandemi

Stress och otrygghet inför en förlossning innebär en större risk för allvarliga förlossningsskador. Kommunicera regelbundet med gravida för att de ska kunna känna trygghet i denna märkliga tid.

- Se till att kvinnor fortsätter att få den vård de behöver trots rådande situation

Ju tidigare en förlossningsskada upptäcks – fysisk eller psykisk – desto större möjligheter att behandla den.

Åtta av tio kvinnor får någon grad av bristning vid en förlossning. Omkring en av tio får en förlossningsdepression.

Det är viktigt att regionpolitiker säkerställer att eftervården är tillgänglig och tillräcklig – i dag och i framtiden.

Ämnen du kan följa