Global matbrist hotar om vi inte hanterar klimatkrisen

Det ligger i allas intresse att småskaliga bönder ges möjligheter att producera mat till en växande global befolkning.

Agnes Mathekas jordbruk har drabbats hårt av klimatkrisen.

Agnes Mathekas jordbruk har drabbats hårt av klimatkrisen.

Foto: Onyango Ayany/We Effect

Debatt2021-12-29 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klimatkrisen har förödande konsekvenser på världens matproduktion.

Sveriges nya regering behöver säkerställa att mer klimatfinansiering når småskaliga bönder.

En majoritet av världens fattiga bor på landsbygden och arbetar med småskaligt jordbruk.

När de drabbas av klimatkrisen får det konsekvenser för långt fler. Småskaliga bönder i låginkomstländer står för en tredjedel av världens matproduktion. När temperaturen och kostnaderna för matproduktionen ökar riskerar hundratals miljoner människor att få gå hungriga.

I vår rapport ”Klimaträttvisa” vittnar småskaliga bönder om minskade skördar och sämre kvalitet på sina grödor. Samtidigt kan vi visa att internationellt klimatbistånd inte kommer småskaliga bönder till del.

Trots jordbrukets utsatthet och klimatets inverkan på hunger och fattigdom gick endast tre procent av det internationella klimatbiståndet till jordbruk under 2017 och 2018. Ungefär hälften av stödet kom småskaliga bönder till del.

Efter klimatmötet i Glasgow står det klart att Sverige och världens rika länder vill och behöver göra mer för att stötta dem som drabbas hårdast av klimatkrisen.

Man bestämde därför att klimatbiståndet, som går till klimatanpassning ska fördubblas, vilket gör att Sverige och andra länder har en sällsynt chans att möjliggöra småskaliga bönders klimatomställning och motverka en begynnande global matkris.

Regeringen bör:

- Säkerställa att svenskt klimatbistånd är utöver utvecklingsbiståndet

Sverige och andra rika länder har efter Glasgow lovat att fördubbla klimatbiståndet till låginkomstländers klimatanpassning. En fördubbling av klimatbiståndet kan inte bekostas genom att skära ned på utvecklingsbiståndet.

- Rikta detta klimatbistånd till hållbar matproduktion och småskaliga bönder

I dag går en ytterst liten del av internationellt klimatbistånd till matproduktion och småskaliga bönder.

- Säkerställa att andra rika länder gör detsamma

I kommande förhandlingar bör Sverige agera för att andra länder ska leva upp till att klimatbiståndet verkligen är nytt, additionellt och riktas till småskaliga bönder i låginkomstländer.

Klimatkrisen försvårar matproduktionen runt om i världen. Det ligger i allas intresse att småskaliga bönder ges goda möjligheter att producera hållbar mat till en växande global befolkning.