Global fattigdom minskas med biologisk mångfald

Sambanden mellan klimatförändringar, världshavens utarmning och förlust av ekosystem och biologisk mångfald blir allt tydligare.

Debatt 27 augusti 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste årtiondena har miljontals människor lyfts ur fattigdom som ett resultat av ett långsiktigt arbete.

Men som en effekt av coronapandemin har fattigdomen ökat. Ytterligare en utmaning och ett hot mot mänskligheten är förlusten av biologisk mångfald.

”Det viktiga med skogen är regnet, vattenkällorna och den friska luften. Finns det ingen skog kommer inget regn.” Det säger Mussa Said, skogvaktare utanför Tanzanias huvudstad Dar es-Salaam, där lokalbefolkningen får svenskt stöd för att återplantera skog.

Sambanden mellan klimatförändringar, världshavens utarmning och förlust av ekosystem och biologisk mångfald blir allt tydligare.

Vi alla är beroende av biologisk mångfald, inte minst för vår matförsörjning. Ett hållbart nyttjande och en hållbar förvaltning av jordens resurser och ekosystem är en förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt.

Människor som lever i fattigdom är ofta beroende av lokala resurser för sitt uppehälle. En rik biologisk mångfald och livskraftiga ekosystem är en förutsättning för människor att ta sig ur fattigdom.

Samhällen måste också kunna motstå och hantera ett förändrat klimat och minska risken för framtida pandemier. Att arbeta med biologisk mångfald och ekosystem är därför en central fråga i arbetet med fattigdomsbekämpning.

- Burkina Faso

Här stödjer Sida småjordbrukare som odlar utan kemiska bekämpningsmedel och samspelar mellan jordbruk och kreatur.

- Bangladesh

Sida stödjer återplantering av skogsmark, hittills 2 259 hektar, i anslutning till flyktinglägret Cox’s Bazar.

- Bolivia

I samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation stödjer Sida hållbara odlingssystem och motverkar försämringen av ekosystem och förlusten av biologisk mångfald.

Sedan 2020 har Sida ett uppdrag från regeringen att ytterligare stärka och fördjupa vårt arbete med biologisk mångfald och ekosystem.

Vi har sett över vår verksamhet, fördjupat existerande och initierat nya samarbeten, tagit upp frågorna med FN, EU och andra aktörer samt kopplat frågan till arbetet för jämställdhet, hälsa, mänsklig säkerhet och mänskliga rättigheter i låg- och medelinkomstländer.

Både möjligheter och utmaningar kräver globalt samarbete och här spelar biståndet en viktig roll.

Vi på biståndsmyndigheten Sida växlar nu upp vårt arbete för att ännu tydligare möta utmaningarna kopplade till biologisk mångfald – för människor i fattigdom och för en global hållbar utveckling.

Ämnen du kan följa