Ge tid till återhämtning – inför förkortad arbetstid

Det alltmer ansträngda läget inom hälso- och sjukvården avspeglas i att fler yrkesgrupper väljer att säga upp sig.

Debatt 26 februari 2022 09:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Stressen, avsaknad av arbetskamrater och bristen på tid för återhämtning har sitt pris.

Den nuvarande modellen för veckoarbetstid – 40 timmars arbetsvecka – infördes på 1970-talet i ett helt annat arbetsklimat.

Det är nu dags för nästa steg i arbetstidsförkortningen. Låt hälso- och sjukvården gå före!

Då kan vi få behålla medarbetare som idag överväger att sluta, återanställa de som redan slutat och även nyanställa!

Inför arbetstidsförkortning med bibehållen lön och med sikte på sex timmars arbetsdag!

Elin Hoffner (V), gruppledare, Region Jämtland Härjedalen

Nina Orefjärd (V), gruppledare, Region Västernorrland

Glenn Berggård (V), oppositionsråd, Region Norrbotten

Jonas Karlberg (V), regionråd, Region Västerbotten


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa