Ge politikerna vad de önskar – skatten från vindkraft

–"Hela 97 procent av de svarande kommunpolitikerna håller med om att "Staten bör överföra fastighetsskatten för vindkraft till de kommuner där vindkraften byggs", skriver nätverket Vindkraftens klimatnytta".
–"Hela 97 procent av de svarande kommunpolitikerna håller med om att "Staten bör överföra fastighetsskatten för vindkraft till de kommuner där vindkraften byggs", skriver nätverket Vindkraftens klimatnytta".

En stor majoritet av kommunpolitikerna i Västerbotten anser att fastighetskatten för vindkraft ska gå till kommunerna.

Debatt 29 augusti 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Elektrifieringen och klimatomställningen hotas om inte kommunerna får starkare incitament att godkänna vindkraft.

Vad som är möjligt att bygga ut om 10–15 år kan ingen veta med säkerhet, men vi vet att elproduktionen från vindkraft, och delvis solkraft, kan öka snabbt.

Vi vet också att det finns ett starkt stöd för att bygga ut vindkraften. Det är dubbelt så många som tycker att den egna kommunen "bör bidra till den fortsatta vindkraftsutbyggnaden i Sverige", än de som tycker motsatsen, enligt en Sifoundersökning. 

Ändå stoppade kommunerna 78 procent av alla vindkraftverk i något skede av tillståndsprocessen under 2021.

Demoskops politikerpanel 2022 har nu, på uppdrag av nätverket Vindkraftens klimatnytta, undersökt hur kommunpolitikerna i Västerbotten ser på olika förslag om vindkraft.

Fastighetsskatten till kommunen. Hela 97 procent av de svarande kommunpolitikerna håller med om att "Staten bör överföra fastighetsskatten för vindkraft till de kommuner där vindkraften byggs".

Statens kostnad för att ge kommunerna en rejäl ersättning vid vindkraftsutbyggnad vore försumbar jämfört med den mycket stora nytta vindkraften har för elektrifieringen och klimatomställningen.

Tidigare kommunalt beslut. Nästan 86 procent av politikerna i Västerbotten ställer sig bakom förslaget att "Kommunernas beslut om att antingen godkänna eller stoppa en vindkraftspark bör komma tidigt i processen och ett beslut att godkänna ska inte senare under tillståndsprocessen kunna rivas upp".

Planeringsstöd för vindkraft. En stor majoritet, 89 procent, av kommunpolitikerna är också positiva när det gäller det tredje förslaget: "Staten bör återinföra det tidigare stödet till kommunernas planering för var det bör – och inte bör – vara möjligt att bygga vindkraft."

Ett nytt planeringsstöd till kommunerna, liknande det som infördes av alliansregeringen, skulle involvera kommunmedborgarna och reducera konflikter om olika vindkraftsparker.

Besluten brådskar, eftersom svårigheten att få kommunal tillstyrkan för ny vindkraft hotar elektrifieringen och industrins klimatomställning.

Anders Wijkman, ordförande nätverket Vindkraftens klimatnytta
Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi
Hillevi Priscar, landchef OX2 Sverige
Johanna Bohn, vd wpd Scandinavia
Maria Röske, vd BayWa r.e.
Peter Zachrisson, vd SR Energy


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa