Ge fler, inte färre möjlighet att odla själv

Svenskarnas intresse för odling har ökat kraftigt de senaste åren, skriver bland andra Jens Wennberg, ordförande för Liberalerna i Skellefteå.
Svenskarnas intresse för odling har ökat kraftigt de senaste åren, skriver bland andra Jens Wennberg, ordförande för Liberalerna i Skellefteå.

Skellefteå behöver inte färre kolonilotter. Skellefteå behöver fler.

Debatt 22 september 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi ser ett växande Skellefteå.

Efterfrågan på mark för bostadsområden och industrier ökar.

Det är positivt. Vi liberaler hyllar denna tillväxt som kommer att gynna kommunen och regionen med fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter.

Det är viktigt att mitt i denna expansion tänka på den lilla människan och dennes föreningsliv.

I somras (18/6 2021) hade Norran en artikel om att bygg- och miljönämnden planerar för en ny 14 hektar stor företagspark på Anderstorp. Där ska tiotalet nya företag rymmas.

Det är bra. Men det finns ett men. Förslaget innebär ett hinder för Anderstorps kolonilottsförening.

Vi har besökt Anderstorps kolonilottsförening, träffat dess ordförande Nils Göran Westermark. Detta är en väl fungerade förening med många olika nationaliteter. Ett föredöme för hur ett integrationsprojekt kan se ut i vardagen.

Föreningen har lagt ner en hel del pengar på redskap och förvaring av dessa. Vi får heller inte glömma att kolonilotter med sin växtlighet binder regnvatten. Med industritomter med hårda ytor och brist på växtlighet ökar risken för översvämningar.

Svenskarnas intresse för odling har ökat kraftigt de senaste åren. Pandemin har fått ännu fler att vilja sätta fingrarna i jorden. Samtidigt är bristen på kolonilotter stor. Det är flera års kö för att få tillgång till en kolonilott.

I Skellefteå finns tre kolonilottsföreningar: i Sjungande dalen, i Dalkarsliden och på Anderstorp.

Nu vill kommunen avveckla den på Anderstorp. Inget fullgott alternativ har erbjudits.

Anderstorps kolonilottsförening var lovad att få vara kvar. Med viss inskränkning på grund av den nya vägen som ska dras. Men det har föreningen accepterat.

Efter att planerna på en ny företagspark blivit kända har ingen kontaktat kolonilottsföreningen.

Vi liberaler kommer att säga nej till avvecklingen av kolonilottsförenings i alla politiska instanser. Vi kan däremot acceptera den plan som innebär att kolonilotterna får vara kvar med en liten justering för den nya vägdragningen.

Vi liberaler vill uppmuntra fler att odla i kolonilotter. Skellefteå behöver inte färre kolonilotter. Skellefteå behöver fler.

Ämnen du kan följa