Ge cheferna en chans att göra ett ännu bättre jobb

Många chefer tvingas slå knut på sig själva för att hinna med sitt jobb. Det drabbar både personalen och de äld

Debatt 1 mars 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De verksamhetsnära cheferna i äldreomsorgen ansvarar i genomsnitt för 60 medarbetare.

Det slår Coronakommissionen fast i sin granskning.

Många chefer tvingas slå knut på sig själva för att hinna med sitt jobb. Det drabbar både personalen och de äldre.

Nu måste Skellefteå kommun ta kritiken på allvar.

Om chefer inte får rätt förutsättningar kommer vi aldrig att lyckas höja kvaliteten i äldreomsorgen.

Visions chefsmedlemmar är kompetenta ledare. De brinner för sitt jobb.

Men de frågar sig också hur de ska hinna se och ta hand om medarbetarnas behov när de är så många. Som dessutom är utspridda geografiskt och jobbar dygnets alla timmar, året om.

Ofta saknas tillräckliga stödfunktioner. Cheferna får hantera allt från trasiga datorer till att byta glödlampor samtidigt som de ska driva utvecklingsarbete och säkra bemanning och en trygg arbetsmiljö.

En jämförelse med den övriga arbetsmarknaden visar att den kvinnodominerade vården, omsorgen och det sociala arbetet har flest medarbetare per chef.

Forskning visar att alltför stora personalgrupper riskerar att leda till minskat engagemang och arbetstillfredsställelse, större missnöje med arbetsmiljön. Men också ökad sjukfrånvaro och större personalomsättning.

I förlängningen drabbar det de äldre som får möta allt fler medarbetare.

Vision föreslår fem åtgärder för att stärka ledarskapet:

- Kommunerna bör minska antalet medarbetare per chef.

- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterade i sin granskning stora brister i patientjournalerna i äldreomsorg och i kommunal primärvård. Det krävs en mer patientsäker och professionell vårddokumentation i kommunerna, till exempel genom utbildande medicinska sekreterare.

- Utöver administrativ expertis behöver chefer stöd inom HR och IT.

- Regeringen bör tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) införa en obligatorisk befattningsutbildning som stärker chefernas position.

- Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att genomföra en treårig tillsynsinsats med särskilt fokus på chefernas organisatoriska förutsättningar.

Goda förutsättningar för chefer leder till bättre arbetsmiljö för medarbetarna, och därmed en tryggare omsorg om de äldre.

Det går att utveckla äldreomsorgen. Men det kräver politiker som vågar prioritera ledarskapet.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Mikael Bengtsson: Dags att tala klarspråk om språktest i äldreomsorgen

Profilbild

Insändare: Hur satsar Skellefteå kommun på framtidens äldreboende?

Hur satsar Skellefteå kommun på framtidens äldreboende?

Klagomål mot boendet – den äldre fick vanföreställningar och rabblade ord: "Varför fyller man bara på medicin"

Klagomål mot boendet – den äldre fick vanföreställningar och rabblade ord: "Varför fyller man bara på medicin"

Insändare: Varför ge sitt liv åt kommunen?

Varför ge sitt liv åt kommunen?

Insändare: Vad används våra skattepengar till i Skellefteå kommun?

Vad används våra skattepengar till i Skellefteå kommun?
Visa fler