Ge alla chansen att ta ett digitalt kliv

Efter coronapandemin bör staten initiera en digital folkbildningskampanj, skriver bland andra Christina Tallberg, ordförande för PRO.
Efter coronapandemin bör staten initiera en digital folkbildningskampanj, skriver bland andra Christina Tallberg, ordförande för PRO.

Trots att hela samhället i år tagit stora digitala kliv så är det många som ännu inte är med på tåget.

Debatt 22 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter en vår med social distansering mår en stor del av Sveriges äldre inte bra.

Även om de särskilda restriktionerna för ”70-plussare” är borta så har alla inte kunnat besöka anhöriga på äldreboenden. Fritidsaktiviteter har ställts in.

För PRO (Pensionärernas riksorganisation) är det viktigt att visa att vi och andra pensionärsorganisationer är en resurs för samhället och för våra medlemmar. Vi gör vårt bästa för att anpassa oss till det nya normala.

I oktober frågade vi i PRO våra föreningar om de ställt om sin verksamhet på grund av coronapandemin.

Av de drygt 500 föreningar som svarat hade 92 procent anpassat verksamheten på olika sätt.

En stor del av aktiviteterna har flyttat ut och för många har digitala möten har blivit vardag.

Innan pandemin levde ungefär en miljon svenskar i ett digitalt utanförskap. Det visar rapporten ”Svenskarna och internet 2019”. Av dem är omkring 750 000 över 65 år.

Trots att hela samhället – inklusive vi äldre – i år tagit stora digitala kliv så är det många som ännu inte är med på tåget.

Det menar PRO är både ett demokratiskt problem och en faktor som bidrar till ofrivillig ensamhet.

Brist på digital kunskap och rätt teknik gör att alla inte kan ta till sig av information som förmedlas digitalt, eller använda de e-tjänster som företag och organisationer erbjuder. Även samhällsfunktioner som vårdärenden är i dag ofta digitala.

Inom PRO vet vi mycket väl vad ofrivillig ensamhet kan göra med oss människor. Därför gör vi allt vi kan för att hålla gång vår verksamhet och ha en tät kontakt med våra medlemmar.

PRO har sedan 1990-talet utbildat många medlemmar om internet, datorer och smarta telefoner. Vår erfarenhet är att det fungerar bra när äldre utbildar äldre, men också att våra initiativ behöver kompletteras med satsningar från det offentliga.

Därför föreslår PRO att:

- Bredbandsutbyggnaden måste omfatta alla. Äldre med ett stort behov av vård och omsorg ska ha möjlighet att använda digitala mötesplatser i sitt hem.

- Äldreomsorgens personal ska ges tid att hjälpa de äldre att använda digitala kanaler för att kunna hålla kontakt med nära och kära.

- Efter coronapandemin bör staten initiera en digital folkbildningskampanj för att fler äldre ska inkluderas i den snabba digitala utvecklingen. Vi i PRO bidrar gärna.

I framtiden kommer det att vara självklart för den äldre generationen att använda platta eller smartphone. Men för att nå dagens äldre krävs omedelbara åtgärder för att sluta den digitala klyftan.

Ämnen du kan följa