Gårdsförsäljning gillas av utländska alkoholjättar

Utredningsförslaget om så kallad ”gårdsförsäljning” av alkohol är inte bara ett hot mot folkhälsan. Sverige skulle också kunna tappa stödet i EU att låta statliga Systembolaget ha monopol på alkoholbutiker.

Debatt2022-04-11 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De utländska alkoholjättarna i branschen har hittills inget att erinra mot förslaget om gårdsförsäljning. Trots att de skulle missgynnas. De vill nämligen få detta skäl att inom EU kräva helt stopp för Sveriges undantag från konkurrenshinder. 

Blir det sedan fri butiksförsäljning som i andra länder så kommer få stora systembutiker ersättas av många mindre butiker med ett begränsat sortiment. Många ägda av stora alkoholproducenter. Detta skulle leda till att små, svenska producenter får sämre möjligheter att sälja sina produkter. 

Pådrivande politiker, som talar om vikten för landsbygden, tycks inte ha förstått hur bred definitionen av ”gårdsförsäljning” är i utredningens förslag. Gårdsförsäljning leder tanken till vingårdar och äppellundar. 

Förslaget handlar inte om att man kan producera drycker av frukt och bär som man har odlat ”på gården”. 

Gårdsförsäljning kan det bli, fast man köper alla ingredienser från utlandet och bränner eller brygger i en nedlagd fabrikslokal eller flyghangar. Förutsatt att årsproduktionen inte är för stor och att kunderna som exempel kan provsmaka på plats! 

Det troliga är att de flesta ställena skulle bli lokala öl- och spritproducenter i städer där det redan finns gott om serveringsställen. 

Vilket är ett dåligt skäl att äventyra en framgångsrik alkoholpolitik i Sverige som hållit nere alkoholskadorna jämfört med i andra länder.

Bertil Forsberg, ordf Västerbottens läns nykterhetsförbund