Gäller Januariavtalets nionde punkt i Skellefteå

Lagen om valfrihetssystem ger ökad livskvalitet eftersom man själv får välja den utförare som bäst möter ens behov, skriver bland andra Carina Sundbom, gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå.
Lagen om valfrihetssystem ger ökad livskvalitet eftersom man själv får välja den utförare som bäst möter ens behov, skriver bland andra Carina Sundbom, gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå.

De flesta svenskar anser att det är rätt att man ska kunna välja och välja bort sin vård- och omsorgsgivare.

Debatt 28 januari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter en osedvanligt lång och komplicerad regeringsbildning, efter valet 2018, fick Sverige en ny regering.

Genom januariavtalet tog fyra partier – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna – ansvar för att Sverige ska kunna styras och att en budget ska kunna antas av riksdagen.

Januariavtalet är en kompromiss. Det innehållet både sådant man gillar och sådant som man inte gillar.

I januariavtalet värnas i punkt nio valfriheten som en viktig del av den svenska välfärdsmodellen: ”Den enskildas valfrihet är en central del av den svenska välfärdsmodellen. Därför behövs en mångfald av aktörer och goda villkor för enskilt drivna verksamheter inom välfärden som underlättar den enskildes aktiva val. Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden.”

De flesta svenskar anser att det är rätt att man ska kunna välja och välja bort sin vård- och omsorgsgivare. Centerpartiet vill ge de äldre större makt över sina liv genom att införa LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten.

LOV gör att den som har fått hemtjänst beviljad av kommunen ska kunna välja vilken leverantör som ska utföra jobbet.

Det ger ökad livskvalitet eftersom man får välja den utförare som bäst möter den enskildes behov.

Ett införande av LOV inom hemtjänsten skulle även ge personalen ökad möjlighet att välja mellan flera arbetsgivare.

Det utmanar även kommunen till att bli en bättre arbetsgivare.

Möjligheten att starta och driva företag inom välfärden innebär ett lyft för kvinnors företagande. LOV ökar jämställdheten genom att det blir möjligt att driva företag inom en av de mest kvinnodominerade branscherna.

Just kombinationen av valfrihet och kvalitet är två saker Centerpartiet tror är viktigt för att vi ska kunna skapa en bra välfärd i Skellefteå, och därigenom göra kommunen än mer attraktiv.

Samtidigt är det vår känsla att Socialdemokraterna i Skellefteå gör allt man kan för att stoppa de förändringsförslag och de aktörer som vill verka inom välfärdsområdet lokalt här i kommunen.

Gäller inte januariavtalets nionde punkt även i Skellefteå?

Ämnen du kan följa