Det demokratiska utanförskapet är en utmaning

Vår nyvalda riksdag består till mycket stor majoritet av ledamöter från storstäder och storstadsregioner. Lite beroende på hur man räknar mellan 60 procent och 80 procent av våra nya folkvalda representerar den storstadsurbana delen av landet.

Debatt 19 september 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det stämmer också med befolkningsstorleken, varje valår görs en bestämning av de fasta mandatens fördelning relaterat till befolkning i valkretsen. Så även i år.

Det är inte problemet. Problemet är att perspektiv från de delar av landet som har få invånare per kvadratkilometer i allt väsentligt kommer att saknas. 

När beslut om gruvor, energi, skog, älvar och annat som finns i de glesare delarna av landet skall upp på bordet är det otroligt få i parlamentet som har kunskap, erfarenhet eller för den delen anknytning.

För mig, som är född i en storstad, vet hur lite man generellt bryr sig om lands- och glesbygd. I min syn på demokrati ingår det att den skall vara ett skydd för minoriteter. Vi som bor i de glesare befolkade landsdelarna blir en minoritet utan skydd.

Vi behöver se till att hela Sverige får vettig representation i de församlingar som styr vårt land. Varför skall hela Lappland, vårt största landskap med mest naturtillgångar, i stort sett vara utan representation i Riksdagen?

Frustrationen i alla de kommuner som med sina naturtillgångar byggt Sveriges välstånd och nu har mycket hög kommunalskatt, mycket låg offentlig servicenivå och riktigt dålig infrastruktur är naturligtvis inte en slump. 

Det är resultatet av en syn på stora delar av Sverige med en politik som i mångt och mycket glömt gles- och landsbygd. 

Vi är på väg in i en sådan fas igen, med den enorma utvecklingen av grön industri i framförallt Norr- och Västerbotten. Förslag om ersättning, med skattepengar, till kommuner som tillåter vindkraft, gruvor med mera kommer allt oftare. 

Självklart attraktivt för fattiga kommuner med hög skatt, svag skattekraft i befolkningen och stora naturtillgångar – så gör vi dem till kolonier på nytt. 

Valdeltagandet i vårt nyss genomförda riksdagsval var mycket lägre än förväntat, trots ett jämnt opinionsläge inför valet som brukar främja högt deltagande.

Tilliten brister. Förtroendet minskar. Precis det som är viktigast för att hålla ihop ett mänskligt samhälle som alla vill bidra till. 

Därför måste demokratin renoveras. Vi behöver geografisk såväl som demografisk representation. 

Hans-Peter Carlson, Tärnaby, ordförande Liberalerna Västerbotten


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa