Fria medier får inte tystas i krislägen

Medier i Sverige varnar för politiska restriktioner för mediernas nyhetsrapportering och opinionsbildning i kristider

Debatt 2 februari 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Branschorganisationen TU – Medier i Sverige varnar för politiska restriktioner för mediernas nyhetsrapportering och opinionsbildning i kristider. Mot den bakgrunden förordar TU en tryck- och yttrandefrihetskommission.

I förra veckan presenterade den svenska riksdagsledamoten Annicka Engblom rapporten "The role of the media in times of crisis "för Europarådets parlamentariska församling. Det skedde mot bakgrund av diskussioner om nyhetsrapporteringen under pandemin, men parallellt sker liknande diskussioner kopplade till säkerhetsläget och spänningarna mellan Ryssland, Europa och USA.

I Europarådets resolution har det gjorts en avvägning mellan att å ena sidan vilja stödja korrekt nyhetsrapportering och å andra sidan bevara mediers självständighet, där ansvaret för vad som publiceras ytterst är en utgivarfråga.

Fri och oberoende nyhetsförmedling måste säkerställas i alla lägen. Hur starka politiska intressen som än må finnas om ”rätt” rapportering i krigs- eller annat krisläge, måste det samhällsintresse som är det fria ordet väga tyngre.

Flera myndigheter har dock inte levt upp till offentlighetsprincipen rörande hanteringen av pandemin (Ds 2021:35). 

TU:s medlemmar har vittnat om överdrivet hemlighetsmakeri och sekretessparagrafer. Medborgares krav på information har ställts mot samhällsskydd. Det har till och med förekommit uppgifter om att handlingar raderats. 

Sådant ger grogrund för misstänksamhet och konspirationsteorier som ingen är betjänt av.

Offentlighetsprincipen är grunden för ett fritt och öppet samhälle. Det går inte att kombinera med att medieföretag åläggs särskilda politiska restriktioner eller krav i kristider.

Radioprogrammet Medierna har uppmärksammat att det i tillstånden för SR och SVT framgår att de vid högsta beredskap ska agera som ”självständiga organisationer med totalförsvarsuppgifter och lyda direkt under regeringen”.

Det här är en tydlig skillnad mellan public service-bolagen och fria, oberoende medier. Dagspressen kan aldrig acceptera sådan politisk ledning, oavsett utfästelser om självständighet. 

TU förordar därför en tryck- och yttrandefrihetskommission med uppdrag: 

- Att analysera konsekvenserna av de förändringar rörande tryck- och yttrandefriheten, inklusive offentlighetsprincipen, som skett de senaste tio åren.

- Att lämna förslag om hur inskränkningar eller begränsningar kan återställas och säkras för framtiden.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa