Framtiden kräver en fungerande kompetensutveckling

En större andel av de lediga jobben i Västerbotten är högkvalificerade jämfört med andra län utanför storstadsregionerna.

Möjligheterna till kompetensutveckling måste då bli långt mycket bättre än vad de är i dag, skriver Maj-Inger Åhgren, regionchef Unionen Västerbotten.

Möjligheterna till kompetensutveckling måste då bli långt mycket bättre än vad de är i dag, skriver Maj-Inger Åhgren, regionchef Unionen Västerbotten.

Foto: Luca Bruno/AP Photo/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-12-08 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den gröna industrirevolutionen i norra Sverige skapar många nya spännande jobb. Tron på framtiden är enorm.

Men det finns också hinder på vägen i form av en omfattande och tilltagande kompetensbrist.

Unionens konjunkturrapport visar att en större andel av de lediga jobben i Västerbotten är högkvalificerade jämfört med andra län utanför storstadsregionerna.

Om företagen i Västerbotten ska nå sin fulla potential måste de kunna anställa personer med rätt kompetens. Men möjligheterna till kompetensutveckling, framför allt hos redan yrkesverksamma, måste då bli långt mycket bättre.

Även om du har en universitetsexamen sedan tidigare så kommer det nya arbetslivet att kräva mer av dig. Du kommer förmodligen att behöva uppdatera din kompetens ett flertal gånger under ditt arbetsliv.

Men då måste du också ha möjlighet att rent praktiskt och ekonomiskt kunna göra det.

Efter att PTK och Svenskt Näringsliv tecknade en överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd hösten 2020 har även LO och andra enskilda förbund valt att ställa sig bakom det nya huvudavtalet.

Det är mycket positivt för Sveriges framtid. Den här överenskommelsen möjliggör nämligen kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under hela arbetslivet, både för anställda och för personer som är mellan jobb.

Överenskommelsen gör det möjligt för dig att studera mitt i arbetslivet. Även du som är vuxen, med jobb, huslån och barn. Du bestämmer dessutom själv vad du ska studera så länge utbildningen stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Det är upp till dig om du vill du vässa dig inom ditt yrke eller välja en helt ny inriktning. Det finns inte heller krav på en fast anställning. Även du som har en visstidsanställning, projektanställning eller jobbar deltid har möjlighet att kompetensutveckla dig.

Om avtalet realiseras skapas en ny typ av studiestöd för de som är etablerade på arbetsmarknaden. Det innebär att du kan utbilda dig i upp till ett år – på heltid eller deltid – med betalning. Många kommer att kunna få ut 80 procent av sin lön under studietiden.

Det här är åtgärder som kommer att stärka konkurrenskraften hos företagen och kompetensen hos den enskilde individen.

Nu är det upp till politiken att göra verklighet av överenskommelsen och genomföra de reformer som krävs för att människor och företag ska ha möjlighet att möta de ökande kompetenskraven. Det är vad Västerbotten och Sverige behöver framåt.