Frågorna kommunerna måste kunna svara på

Utifrån undersökningen är det tydligt att taxorna för anmälningar och tillstånd är alltför krångliga.

Debatt 11 januari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad kostar det att starta ett företag hos er?

– Vet inte, svarar kommunen.

När ett företag funderar på att etablera sig i en viss kommun behövs tydliga förutsättningar och en mängd information. Till exempel kostnaderna för alla tillstånd och hur lång tid det tar att få dem klara.

Men det är lättare sagt än gjort. Bara en tredjedel av kommunerna säger sig kunna lämna besked om totalkostnaderna vid företagets första kontakt med kommunen, eller åtminstone innan ansökningshandlingarna skickas in.

Detta blev tydligt i vår undersökning som publicerades i rapporten ”Villkor för nyetablering: Tillämpning, service och myndighetsutövning”. Rapporten är den femte av fem uppföljande rapporter om regeltillämpning på kommunal nivå och redogör för hur kommunerna svarat på Näringslivets Regelnämnds (NNR) enkät om villkoren för en nyetablering.

Utifrån vår undersökning är det tydligt att taxorna för anmälningar och tillstånd är alltför krångliga. Bara 56 procent av kommunerna kan lämna besked om hur långt tid det förväntas ta att handlägga alla tillstånd. Hos 14 procent av de svarande kommunerna lämnas besked bara vid särskild förfrågan – eller inte alls.

Det är ett stort beslut för en företagare att etablera en ny verksamhet. Att då inte ens kunna ta reda på hur lång tid det kommer ta, eller vad det kommer kosta, riskerar att skrämma bort nya verksamheter från kommunen.

Det finns dock lösningar som skulle gynna både företagare och kommun. Om kommunerna exempelvis inrättade en servicegaranti vore det enklare för båda parter att kunna förutse hur lång tid en tillståndsprocess tar.

Vidare kan taxorna göras enklare och mer transparenta, så att företagaren enkelt kan se vad som ingår.

Många kommuner jobbar på att bli bättre. Antalet kommuner där företagen kan följa åtminstone en typ av ärende på nätet har ökat från 21 till 40 procent sedan 2016.

Goda förutsättningar för nyetableringar och förändringar av verksamheter är just nu viktigare än någonsin. I skuggan av pandemin är det många som kämpar. Men en dag kommer ekonomin att ljusna igen, och då måste kommunerna göra det möjligt att starta eller växla upp företagens verksamhet igen.

Därför är det extra viktigt att kommunerna sätter en minskning av regelkrånglet högt på dagordningen.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: "Det handlar om att möjliggöra för fastighetsägare att skapa fler bostäder och öka rörligheten"

 "Det handlar om att möjliggöra för fastighetsägare att skapa fler bostäder och öka rörligheten"
Nyetableringar

Snickeribranschen i Skellefteå får tillskott - nytt bolag startar

Snickeribranschen i Skellefteå får tillskott - nytt bolag startar
Nyetableringar

Ny fastighetsförvaltare startas i Skellefteå

Ny fastighetsförvaltare startas i Skellefteå
Nyetableringar

Acermont AB - nytt företag startar i Skellefteå

Acermont AB - nytt företag startar i Skellefteå
Nyetableringar

Nystartat handelsföretag i Arjeplog

Nystartat handelsföretag i Arjeplog
Visa fler