Frågan är vad som nu händer med Neurorehab Sävar

Liberalerna kommer inte att acceptera en nedrustning av Neurorehab Sävars verksamhet.

Neurorehab Sävar är känt för sin mycket höga kompetens inom rehabilitering – både nationellt och regionalt, skriver bland andra Maria Lundqvist-Brömster, gruppledare för Liberalerna i Region Västerbotten.

Neurorehab Sävar är känt för sin mycket höga kompetens inom rehabilitering – både nationellt och regionalt, skriver bland andra Maria Lundqvist-Brömster, gruppledare för Liberalerna i Region Västerbotten.

Foto: Terje Bendiksby/NTB Scanpix/TT

Debatt2021-06-14 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Flyttkarusellen kring Neurorehab Sävar måste upphöra.

Verksamheten i Sävar stängdes sommaren 2019 och flyttades till hotell Björken i Umeå. Sedan hösten 2020 är Neurorehab Sävar inhyst i Geriatriskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Neurorehab Sävar är känt för sin mycket höga kompetens inom rehabilitering – både nationellt och regionalt. De målgrupper som verksamheten riktar sig till är personer med Parkinsons sjukdom, multipel skleros, stroke och traumatiserade hjärnskador.

Personalens kompetens, de ändamålsenliga lokalerna och den fantastiska utomhusmiljön har varit avgörande för att rehabiliteringen ska bli framgångsrik. I det sammanhanget får man inte glömma de anhörigas betydelse. De är en viktig länk i rehabiliteringsarbetet.

Men vad händer nu med Neurorehab Sävar?

Ja, det kan man lugnt fråga sig. Enda beskedet från den ansvariga rödgröna majoriteten i Region Västerbotten – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – är att det pågår en utredning som ska presenteras under våren.

Någon samverkan med Funktionsrätt, som har medlemmar och familjer som är i stort behov av denna rehabilitering, har inte skett trots att dessa föreningar redan hösten 2019 påtalade att man ville samverka kring Neurorehab Sävar.

Några politiska beslut har ännu inte tagits i frågan och kan heller inte tas innan utredning presenterats. Det är anmärkningsvärt att det inte hänt någonting i frågan sedan sommaren 2019.

Liberalerna i Region Västerbotten kommer inte att acceptera en nedrustning av Neurorehab Sävars verksamhet.

Om inte verksamheten kan fortsätta i Sävar förutsätter vi att man hittar likvärdiga lokaler och en likvärdig miljö för att kunna fortsätta bedriva neurorehabilitering av hög klass.

Vi liberaler kommer inte att acceptera att verksamheten placeras på Norrlands universitetssjukhus. Denna verksamhet ska inte bedrivas inom sjukhusets väggar på en vårdavdelning. Det gagnar inte de personer och anhöriga som behöver denna rehabilitering.

Vi liberaler förväntar oss att regionledningen återupptar en samverkan med de funktionsrättsorganisationer som berörs.

Det gäller naturligtvis också personalen vid Neurorehab Sävar som lever i ovisshet och ännu inte har fått svar när frågor ställts.