Förslag för en bättre primärvård

Tyvärr är Primärvården i Västerbotten fortsatt på väg utför med en rasande fart till följd av en usel arbetsmiljö med underbemanning och dålig kontinuitet.

”Trots alla svårigheter tänjer vårdpersonalen i primärvården sig dagligen till det yttersta och utför storartade insatser för invånarna. Vårdpersonalen är värd all uppmärksamhet och beröm.”

”Trots alla svårigheter tänjer vårdpersonalen i primärvården sig dagligen till det yttersta och utför storartade insatser för invånarna. Vårdpersonalen är värd all uppmärksamhet och beröm.”

Foto: Pär Bäckström

Debatt2024-04-17 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Patienterna kommer i kläm med långa väntetider, dålig relationskontinuitet utan fast läkarkontakt och har, trots flera kanaler in till vården, svårigheter att komma fram och få kontakt. Detta skapar otrygghet hos invånarna.

Trots alla svårigheter tänjer vårdpersonalen i primärvården sig dagligen till det yttersta och utför storartade insatser för invånarna. Vårdpersonalen är värd all uppmärksamhet och beröm.

Undertecknad har lämnat in en motion som med sina 10 förslag syftar till att ge inspiration och inspel som kan utgöra underlag för en bred och genomgripande primärvårdsreform som behövs därför att behovet av att styra hälso- och sjukvården mot långsiktig hållbarhet med minskat resursslöseri och ökad kvalitet nu är överhängande. Det måste till en skyndsam förändring innan patientsäkerheten äventyras. En väl utbyggd och fungerande primärvård ger lägre sjukvårdskostnader, högre produktivitet, mer rättvis fördelad sjukvård och en friskare befolkning.

Idag finns betydande utmaningar att driva hälsocentraler i regionen, särskilt på landsbygden, inte minst mot bakgrund av svårigheterna att leva upp till primärvårdens omfattande uppdrag. För en varaktigt förbättrad arbetsmiljö är det nödvändigt att nuvarande hälsovalsmodell, med landets i särklass bredaste uppdrag och ersättning som ligger bland de lägsta i landet, omarbetas och utvecklas till ett smalare uppdrag med personalens perspektiv för ögonen. Ett smalare uppdrag möjliggör att nyetableringar av små hälsocentraler underlättas.

Invånarnas sjukvårdsbehov varierar med stor sannolikhet avseende geografiska, socioekonomiska och demografiska förhållanden. Sedan juli 2022 är det, enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), möjligt för regionerna att organisera primärvården i två eller flera vårdvalssystem inom samma vårdval. En sådan uppdelning gör det lättare att anpassa uppdrag och ersättningar till de varierande geografiska, demografiska och socioekonomiska förhållanden som kan finnas inom regionen. Därför finns anledning att se över och lokalanpassa hälsovalet genom att tillskapa ett differentierat hälsoval inom region Västerbotten med ett hälsoval södra Lappland, ett hälsoval Skellefteå/Norsjö samt ett hälsoval Umeå.