Förslag för en bättre äldreomsorg

Nu förverkligas flertalet av de förslag som Alliansen i Skellefteå, det vill säga Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna, har drivit för att förbättra äldreomsorgen i Skellefteå kommun.

”För att locka fler unga att välja att utbilda sig inom vård- och omsorgsyrkena så föreslog Alliansen att alla elever på vård- och omsorgsprogrammet ska erbjudas fast anställning efter avklarad utbildning.”

”För att locka fler unga att välja att utbilda sig inom vård- och omsorgsyrkena så föreslog Alliansen att alla elever på vård- och omsorgsprogrammet ska erbjudas fast anställning efter avklarad utbildning.”

Foto: PAUL MADEJ / TT

Debatt2024-04-29 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Det förslagspaket som presenterats av den politiska majoriteten och Alliansen, i samband med en pressträff den 18:e mars, bygger till stora delar på förslag som antingen i sin helhet eller till del är hämtade från frågor som Alliansen drivit genom motioner och interpellationer under de senaste åren. Vi välkomnar att vi nått samsyn kring dessa frågor.

I slutet av 2023 lämnade Alliansen exempelvis in en gemensam motion, både i kommunen och i regionen, som handlar om att tillskapa en utskrivningsavdelning för att förbättra situationen för färdigbehandlade äldre, som väntar på att skrivas ut sjukhuset. Detta har varit ett problem som över tid växlat och behovet av att hitta en långsiktig lösning har tilltagit. I paketet finns nu ett förslag som sätter de äldre i centrum och ska öka flexibiliteten mellan de två organisationerna, genom att det ska öppnas upp fler korttidsplatser inom omsorgen.

Moderaterna, och sedermera Alliansen, har vidare drivit frågan om att upphandla ett koncept där ungdomar anställs till att göra aktiviteter med äldre, detta för att bryta ensamhet samt att ge en inblick i hur det är att jobba med äldre människor, det är nu en av punkterna i paketet.

Vid sidan av platser i vård- och omsorgsboenden, som i realiteten är boenden för personer med omfattande vårdbehov, ökar behovet av platser i trygghetsboenden. Denna boendeform bidrar till aktiviteter, gemenskap och trygghet för äldre, som samtidigt får rå om sin egen lägenhet, och vid behov ha hemtjänst eller hemsjukvård. Alliansen har under lång tid föreslagit mer pengar till kommunens stimulansbidrag för byggande av trygghetsboenden. Tack vare överenskommelsen kommer detta att genomföras.

Kommunens äldreomsorg är i ett stort behov av kompetensförsörjning och för att locka fler unga att välja att utbilda sig inom vård- och omsorgsyrkena så föreslog Alliansen i sitt paket för en stärkt kompetensförsörjning att alla elever på vård- och omsorgsprogrammet ska erbjudas fast anställning efter avklarad utbildning. Nu finns detta med tillsammans med ett erbjudande om ett körkortsstöd, vilket Centerpartiet har drivit sedan långt tillbaka.

Att säkra upp kompetensförsörjningen, öka möjligheterna till social gemenskap och att bryta ensamhet för äldre är viktiga insatser som på sikt kommer göra stor skillnad för de äldre i Skellefteå kommun.