Forskning bidrar till fler jobb i norr

Kombinera offentligt stöd till forskning och utveckling genom ökade skattelättnader för de företag som gör dessa satsningar.

Det skulle gynna den globala miljön, företagsamheten och jobben om Sverige återtog sin framträdande position i internationell forskning och utveckling, framhåller skribenterna.

Det skulle gynna den globala miljön, företagsamheten och jobben om Sverige återtog sin framträdande position i internationell forskning och utveckling, framhåller skribenterna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2022-02-14 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Övre Norrland finns nya företag som tar fram revolutionerande grön teknik. Alltifrån fossilfri tillverkning av stål, till elektriska flygplan och moderna batterier som möjliggör elektrifiering och metanolbränsleceller. 

De nordiska innovationer som bäddar för ekologisk omställning produceras både i och utanför huvudstadsregionerna.

Vi menar att en grön industriell utveckling i Norden är en viktig lösning på klimatkrisen, även på global nivå. Redan idag skapar den svenska industrins produktion för export motsvarande 11 miljoner ton koldioxid utsläpp. 

Men, samma tillverkning hade lett till 37 miljoner ton utsläpp. Om den hade skett i omvärlden. Det innebär att svensk tillverkning minskar de globala utsläppen med 26 miljoner ton varje år.

För att verkligen kunna bidra till förändring behöver dock Sveriges satsningar på forskning och utveckling nå 2001 års nivå – så att Sverige åter blir drivande i den globala teknikomställningen. 

Sedan dess har länder som Israel, Sydkorea och Taiwan sprungit om Sverige i satsningar på forskning och utveckling. Totalt behöver knappt 25 miljarder kronor mer satsas årligen i Sverige på forskning och utveckling.

I så fall skulle 506 fler jobb skapas i forskning och utveckling i Övre Norrland. Resultatet skulle vara ett lyft för arbetsmarknaden i regionen. Lika viktigt är att forskning och utveckling bäddar för framtida exportintäkter och arbetstillfällen.

För att nå dit behöver offentligt stöd till forskning och utveckling kombineras med ökade skattelättnader för de företag som gör dessa satsningar. 

Det är också avgörande att elproduktionen byggs ut och att tillståndsprocesserna för nya fabriker förenklas. Vilket skulle innebära att Sveriges klimatsmarta industrier kan växa och marknadsföra tekniken för grön omställning.

Det skulle gynna den globala miljön, företagsamheten och jobben om Sverige återtog sin framträdande position i internationell forskning och utveckling. I en tid där teknologin skapar nya jobb, medan de gamla slås ut behöver svensk forskning ligga i täten. 

Det skulle både Sverige och världen tjäna på.