Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Effektivisering och ökad vindkraft har lagt grunden för att vi ska klara elektrifiering och industrins konkurrenskraft i Sverige.

Debatt 26 augusti 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtliga riksdagspartier borde vara överens om att effektivisering och ökad förnybar elproduktion är en förutsättning för att Sverige ska klara klimatmålen.

Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar importerat el från kolkraftlandet Polen och använt det oljebaserade reservkraftverket i Karlshamn.

Det har låtit som om Vattenfalls stängning av två olönsamma kärnkraftsreaktorer, som inte längre uppfyllde säkerhetskraven, har lett till att Sverige blivit beroende av import av fossil el.

Det stämmer inte. Sveriges elsystem har aldrig förr haft en så stor och positiv roll för att minska klimatutsläppen.

- För det första har Sveriges nettoelexport och dess klimatnytta trefaldigats under perioden 2015–2020, jämfört med 2007–2014. Denna positiva utveckling beror till stor del på effektivisering inom industrin och ökad vindkraft. Dessutom fortsätter elexporten att öka.

- För det andra har elimporten från Polen halverats och elexporten dit ökat kraftigt. Det ger en extra stor klimatnytta eftersom Polen har mycket kolkraft.

- För det tredje har användningen av oljekraftverket i Karlshamn minskat. Och när det startade i juni 2020 berodde det på att tre kärnkraftsreaktorer stod stilla och en fjärde gick på halv effekt.

- För det fjärde har Sverige i princip slutat använda kol för el- och värmeproduktion. Det skedde genom att en skatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk infördes 2019 – något Moderaterna motsatte sig.

Mot denna bakgrund är det mycket svårt att förstå varför vissa partier fokuserar på ett fåtal importtimmar och på att kritisera regeringen för Vattenfalls stängning av två olönsamma kärnkraftsreaktorer.

Som Mikael Odenberg, tidigare energipolitisk talesperson för Moderaterna, nu generaldirektör för Svenska kraftnät, uttryckt det: ”Det är en konstig politisk debatt över huvud taget. Alla som vet något, vet att det i praktiken inte var möjligt att driva Ringhals 1 och 2 vidare, utan att det skulle kräva jätteinvesteringar.”

Effektivisering och ökad vindkraft har lagt grunden för att vi ska klara elektrifiering och industrins konkurrenskraft i Sverige. Storföretag som LKAB och Scania är beroende av sina kunder och de efterfrågar förnybar el, inte kärnkraft.

Vi hoppas att alla riksdagspartier vill satsa på fortsatt energieffektivisering och en utökad förnybar elproduktion.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Expertens dom – så ser framtiden ut för gröna bränslen: ✔ HVO ✔ Biogas ✔ Vätgas ✔ E85

Utvecklingen går snabbt och det är svårt att sia om framtiden för de olika förnybara bränslen som finns på marknaden i dag. Det anser Johan Lagrelius, projektledare vid branschorganisationen Biofuel region.

Expertens dom – så ser framtiden ut för gröna bränslen: ✔ HVO ✔ Biogas ✔ Vätgas ✔ E85

Familjeföretaget ställer om – här byggs de första vätgasmackarna: "Blev applåder i fikarummet"

Redan till våren ska de två första tankstationerna för vätgas vara i drift. I en stor intervju berättar bränslebolaget Skoogs delägare Roland Skoog om familjeföretagets omställningsresa och varför han är övertygad om att vätgasen är framtiden, trots att marknaden i dag är obefintlig.

Familjeföretaget ställer om – här byggs de första vätgasmackarna: "Blev applåder i fikarummet"

Blockaden i Markbygden hävd • Arbetsledaren sågar storchefens kommentar: "De kommer hit och hittar på egna regler"

Blockaden i Markbygden hävd • Arbetsledaren sågar storchefens kommentar: "De kommer hit och hittar på egna regler"

Alexandra Sundberg, verksamhetschef Röda Korset i Skellefteå: "En känsla av fel och fult över att ha något så lyxigt som en betald semester"

Stort strömavbrott i Umeå – 17 000 (!) kunder utan ström

Stort strömavbrott i Umeå – 17 000 (!) kunder utan ström
Visa fler