Förhastat beslut att stänga Bäckgården

Hotet om att stänga Bäckgården kan inte ha undgått många i Norsjöbygden. Ett förslag som vi moderater anser är förhastat och med bristfälligt underlag.

”Vad som händer med de som idag bor på Bäckgården är en oerhört viktig fråga.”

”Vad som händer med de som idag bor på Bäckgården är en oerhört viktig fråga.”

Foto: Lennart Enkvist

Debatt2023-03-10 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På senaste utbildnings- och omsorgsutskottet yrkade vi på att en risk- och konsekvensanalys ska göras. Det har inte gjorts innan ärendet kom till oss politiker, vilket vi anser är anmärkningsvärt. Vad som händer med de som idag bor på Bäckgården är en oerhört viktig fråga. 

Är skälen till nedläggning av ekonomiska eller kvalitetsmässiga skäl? Buden är olika beroende på vem du frågar.

När man hänvisar till bristande kvalitet så ska skälet vara att det är svårt att få personal till Bastuträsk. Ingen från Norsjö vill tydligen åka dit och jobba. Samtidigt finns det särskilda boenden i Norsjö samhälle där man är övertaliga. Vilka lösningar av personalfrågan har man försökt hitta? En möjlighet skulle vara att erbjuda undersköterskor i Norsjö jobb på Bäckgården, men att arbetsdagen börjar när de utgår från Norsjö samhälle. Ett annat skulle kunna vara att göra Bäckgården till en försöksverksamhet med 85–100. Alltså jobba 85 procent men med 100 procent i lön.

Moderaterna har motionerat om att införa omsorgsnära service så att undersköterskorna får jobba med det de är utbildade till. Till uppgifter som tvätt, städ, matservering med mera anställs istället personal som saknar vårdutbildning. Även det skulle kunna underlätta bemanningen. Men nu väljer man alltså att föreslå en stängning, utan att ens ha utrett andra möjligheter.

Är skälet istället ekonomiskt så anser vi att hela äldreomsorgen måste ses över. Att spara ett par miljoner på att stänga Bäckgården handlar bara om att släcka bränder. Vi kan också fråga oss varför det bara är Bastuträsk som ska rädda upp i kommunens ekonomi.

En annan märklig sak är att inleda medborgardialog efter att ett beslut är taget. Vi skulle inte vilja kalla det dialog, utan envägskommunikation. Dialogen ska i så fall genomföras innan ett beslut om nedläggning tas, annars är det bortkastat.

För oss moderater rimmar det illa att peka ut Bastuträsk som en viktig ort och samtidigt föreslå nedstängning av viktig kärnverksamhet. Kärnverksamheten är inte det som först ska stryka på foten i tuffa ekonomiska tider. Norsjö är större än bara Norsjö samhälle och centralisering brukar sällan leda till något bra. Tänk till och försöka hitta lösningar innan ett förhastat beslut om nedläggning av Bäckgården tas.