Inga skattepengar till de som hetsar mot HBTQ-personer

Det är dags att stoppa utbetalningar av skattemedel till organisationer som inte stödjer vår svenska demokrati och sprider hat mot HBTQ-personer. En moderatledd regering kommer att ändra lagstiftningen så att föreningar som hetsar mot HBTQ-personer inte får några skattepengar överhuvudtaget.

"En moderatledd regering kommer att ändra lagstiftningen så att föreningar som hetsar mot HBTQ-personer inte får några skattepengar överhuvudtaget."

"En moderatledd regering kommer att ändra lagstiftningen så att föreningar som hetsar mot HBTQ-personer inte får några skattepengar överhuvudtaget."

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Debatt2023-02-17 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kontrollen och granskningen av redan utbetalda medel behöver också bli bättre. Om det i efterhand upptäcks att en förening agerat intolerant eller odemokratiskt ska det bli enklare för myndigheterna att kräva tillbaka utbetalda skattepengar. Det ska gälla om exempelvis en förening spridit hat eller på annat sätt agerat intolerant mot HBTQ-personer.

Detsamma ska gälla föreningar som fuskat till sig bidrag. Riksrevisionen släppte 2022 en rapport där de granskat studieförbundens användning och kontroll av de 1,8 miljarder som fördelas av staten varje år. Slutsatsen är att det finns brister i samtliga led.

Rapporteringen om systematiskt fusk inom studieförbunden och den skandal som rullats fram i Järva är omfattande och kan inte ha undgått många. Extremt höga nivåer av verksamhet har inrapporterats av bland annat ABF Skellefteå där antalet deltagare i arrangemang nått över befolkningsmängden – mitt under en pandemi. Det är ytterst anmärkningsvärt.

Över tid har det uppdagats att vissa studieförbund har problematiska kopplingar till extremism, diskriminerande värderingar och direkt brottslighet. Exempel på detta återfinns på flera håll inom Ibn Rushd och den senaste tiden har nyheterna kring ABF Botkyrkas kopplingar till gängkriminalitet avlöst varandra.

Arbete med de nationella regelverken är en tydlig signal för kommunala bidragsgivare att följa efter. Moderaterna menar att vi måste säkerställa att skattemedel inte går till fusk, diskriminering eller i värsta fall extremister. Skellefteå kommun måste ta krafttag för att säkerställa riktigheten i den verksamheten som inrapporteras. 

Självgranskningen som tillkommit efter skandalen i Järva räcker inte. Då det visat sig att exempelvis ABF Skellefteå rättat sig själv i flera omgångar borde kulturnämnden reflexmässigt tillsätta en extern granskning. Det har Moderaterna krävt, men det har röstats ner av den politiska majoriteten.

Det är på tiden att Skellefteå kommun sätter tydliga krav och riktlinjer för bidragen till studieförbunden. Våra gemensamma skattepengar ska aldrig gå till diskriminering eller fusk!